Vermenigvuldigingsfactor voordeel alle aard woning ligt vast

Geschreven door Dirk Van Collie, Alaska Accountants, www.alaska-group.eu
Foto: Steve Snodgrass  

In het verleden heeft de rechtspraak geoordeeld dat er een discriminatie bestond tussen de berekening van het voordeel alle aard van een woning, ter beschikking gesteld door een natuurlijke persoon en een rechtspersoon. In een recente circulaire heeft de fiscus zich hierbij neergelegd, maar tevens te kennen gegeven dat er werd gewerkt aan een definitieve regeling in de zin dat de vermenigvuldigingsfactor van de berekeningsformule nog diende te worden vastgelegd. Die factor is nu gekend.

Tot voor kort was de formule om het voordeel alle aard te berekenen, zo u als bedrijfsleider gratis in de woning van uw vennootschap woont, verschillend dan wanneer een natuurlijke persoon een woning kosteloos zou ter beschikking stellen. In het laatste geval bedroeg die formule nl. het geïndexeerd kadastraal inkomen van de woning x 100/60, maar bij een gratis ter beschikking door een rechtspersoon, zoals een vennootschap, moest die formule nog eens vermenigvuldigd worden met 3,8.

De rechtspraak veroordeelde die discriminatie en uiteindelijk had in de eerste plaats de minister van Financiën zich daarbij neergelegd en diende de vermenigvuldigingsfactor van 3,8 niet te worden toegepast. Korte tijd later volgde een circulaire waarin het standpunt van de minister werd gevolgd, maar tegelijk hield de fiscus een stok achter de deur door te beslissen dat het een voorlopig standpunt betrof en dat de vermenigvuldigingsfactor nog diende te worden vastgelegd bij Koninklijk Besluit en dat de berekeningsformule voor zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zou vermenigvuldigd worden met dezelfde factor.

Lees ook: Indexeringscoëfficiënt kadastraal inkomen 2018 gepubliceerd

Die knoop is nu doorgehakt voor de nieuwe vermenigvuldigingsfactor en die valt echter lager uit dan verwacht. De regering heeft namelijk niet gekozen voor een budgetneutrale oplossing. De nieuwe factor is 2. Het voordeel van alle aard zal dus berekend worden volgens de formule, geïndexeerd kadastraal inkomen × 100/60 × 2. Wellicht zal nog vóór het einde van het belastbare tijdperk een wetswijziging gepubliceerd worden, die dan met terugwerkende kracht zal gelden tot het begin van dat belastbare tijdperk. Het is dus te verwachten dat de nieuwe formule alsnog zal gelden vanaf 1 januari 2018.