Verlengen de weekends van een periode van schorsing de opzeggingstermijn?

Geschreven door Mr.Willy Van Eeckhoutte, Van Eeckhoutte, Taquet en Clesse , www.bellaw.be
Foto:   Andreanna Moya Photogra

Cass. 23 januari 2017, S.15.0042.N.

Een wat onopgemerkt arrest van het Hof van Cassatie heeft wellicht uitsluitsel gebracht in een aangelegenheid die tot op heden nog niet definitief beslecht is (zie www.sociaalcompendium.be). Het betreft de vraag hoe de verlenging wordt berekend van de opzeggingstermijn van een werknemer wiens arbeidsovereenkomst, die de werkgever heeft opgezegd, in de loop van de opzeggingsperiode wordt geschorst: verlengt men de opzeggingstermijn alleen met elke arbeidsdag van de schorsingsperiode of ook met de zaterdagen en zondagen die daarin vallen?

Het arrest werd waarschijnlijk tot op vandaag niet opgemerkt omdat het betrekking heeft op het beding van proeftijd, een figuur die inmiddels nagenoeg (meer bepaald op overeenkomsten voor de tewerkstelling van studenten en arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid na) is verdwenen uit het Belgisch arbeidsrecht. De overweging van het arrest die ik hieronder verduidelijk, vermeldt ook expliciet dat zij gemaakt wordt “Voor de toepassing van artikel 67, §3, Arbeidsovereenkomstenwet" en die bepaling is met ingang van 1 januari 2014 opgeheven. Maar het valt niet in te zien waarom het Hof anders zou oordelen als het zou gaan om artikel 38 van die wet: dat laatste zegt dat de opzeggingstermijn ophoudt te lopen bij schorsing van de arbeidsovereenkomst in de aangewezen gevallen van schorsing “tijdens die schorsing”, in het artikel over de proeftijd was sprake van verlenging van de proeftijd met “een periode gelijk aan die van de schorsing”.

In het arrest van 23 januari 2017 zegt het Hof dat moet worden verlengd “met het aantal kalenderdagen overeenstemmend met de gehele periode van schorsing”. De zaak had betrekking op een schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens jaarlijkse vakantie, maar hetzelf­de geldt natuurlijk ook voor schorsing wegens arbeidsongeschiktheid.

Een voorbeeld. Een werknemer wiens arbeidsovereenkomst de werkgever heeft opgezegd, neemt jaarlijkse vakantie of is arbeidsongeschikt van de woensdag tot en met de daaropvolgende dinsdag. De opzeggingstermijn wordt verlengd met zeven (en niet met vijf) dagen. Dat zou anders zijn als de werknemer maar over een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid beschikt van de woensdag tot en met de vrijdag: dan wordt het weekend natuurlijk niet meegeteld voor de verlenging van de opzeggingstermijn.