Verhuur onroerend goed beroepsdoeleinden - revalorisatiecoëfficiënt kostenforfait 2018 gepubliceerd

Geschreven door Lexalert
Foto: Pavlina Jane  

Als de huurder de woning gebruikt voor beroepsdoeleinden moet de verhuurderde reële huurinkomsten aangeven in zijn belastingaangifte.

Die reële beroepsinkomsten zijn de brutohuur. Deze omvat de huur en de bijdragen die de huurder betaalt in de onderhouds- of algemene onkosten.

De eigenaar wordt belast op de brutohuur, verminderd met een forfaitaire aftrek van 40 procent.

Het bedrag van de forfaitaire aftrek mag echter niet hoger zijn dan twee derde van het niet-geïndexeerde ki, vermenigvuldigd met de revaloristaiecoeffiënt (deze wordt vastgelegd op basis van de evolutie van de handelshuren).

De revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens (K.I.) voor het aanslagjaar 2018 (inkomstenjaar 2017) bedraagt 4,39.

 Aanslagjaar  Revalorisatiecoëficiënt
 2018  4,39
 2017  4,31
 2016  4,23
 2015   4,23
 2014   4,19
 2013  4,10
 2012  3,97
 2011  3,87

 

►Op de hoogte blijven over de fiscale actualiteit? Volg de online seminaries "Up-to-date - Fiscaliteit, boekhouding en vennootschapsrecht" met Roel Van Hemelen (Moore Stephens)

Een rekenvoorbeeld

Johnny verhuurt aan een bakker een handelsruimte voor 2.000 euro per maand. De bakker betaalt boven op de huur van 2.000 euro per maand maandelijks 400 euro als bijdrage in de onderhouds- en verwarmingskosten. De maandelijkse brutohuur is dan 2.400 euro. Op jaarbasis bedraagt de brutohuur 28.800 euro.

Normaal mag Johnny een forfaitaire aftrek toepassen van (40 procent van 28.800 euro = ) 11.520 euro. Dat zou de belastbare grondslag op (28.800 - 11.520 = ) 17.280 euro brengen. 

Maar het bedrag van de forfaitaire aftrek mag niet hoger zijn dan twee derde van het niet-geïndexeerde ki x 4,39. Als het ki 1.750 euro is, mag de forfaitaire aftrek niet boven (1.750 x 2/3 x 4,39 = ) 5.122 euro uitstijgen.

Johnny wordt dus niet belast op 17.280 euro, maar op (28.800 - 5.122 = ) 23.678 euro.