Verhoogde aftrek voor digitale investeringen KMO's

Uittreksel uit het online seminarie "Up-to-date - Fiscaliteit, boekhouding en vennootschapsrecht (december 2015)" van november, 2015

De ministerraad keurde op 30 oktober 2015 een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het Wetboek van de inkomstenbelastingen wijzigt wat de investeringsaftrek voor digitale investeringen betreft.

Intussen is de tekst van het ontwerp-KB beschikbaar. Roel VAN HEMELEN (Moore Stephens) bespreekt de inhoud van het ontwerp-KB.

U leert meer over:

A. Digitale vaste activa die dienen voor integratie en exploitatie van digitale betalings- en facturatiesystemen:

1. Investeirngen in systemen (Software of Hardware) die elektroinsche betalingen vergemakkelijken
2. Investeringen in systemen (SW of HW) voor elektronische facturatie, handtekening of archivering (i.e. Verzending, ontvangst, boekhoudkundige verwerken en verwerking van de elektronische factuur)

►Lees ook: Verhoogde fiscale aftrek voor digitale investeringen KMO's

B. Systemen die dienen voor beveiliging van informatie- en communicatietechnologie

1. Systemen voor beveiliging van informatie, netwerken en ICT installaties
2. Investeringen in monitoring- en auditinstrumenten voor beveiligingssystemen van ICT
3. Investeringen in systemen voor een veiliger beheer van de door de onderneming verzamelde persoonsgegevens

Volg op 20 december 2015 het online seminarie "Up-to-date - Fiscaliteit, boekhouding en vennootschapsrecht (december 2015)" met Roel VAN HEMELEN (Moore Stephens)