Verhoging van het jaarlijks plafond van de onkostenvergoeding van bepaalde categorieën van vrijwilligers

Geschreven door Lexalert
Foto:   Lee Haywood

De ministerraad van 14 september 2018 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het jaarlijks plafond van de onkostenvergoeding van bepaalde categorieën van vrijwilligers verhoogt.

Het ontwerp verhoogt het jaarlijks plafond van de onkostenvergoeding voor vrijwilligers in volgende sectoren van 1.361,23 euro per jaar tot 2.500,00 euro per jaar (geïndexeerde bedragen):

  • sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden
  • de nachtoppas, evenals de dag-oppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt
  • het niet-dringend liggend ziekenvervoer: het liggend ziekenvervoer naar, vanuit en tussen ziekenhuizen of vestigingsplaatsen van ziekenhuizen

Geen verhoging van het plafond is mogelijk wanneer betrokkene voor dezelfde activiteit wél onder het toepassingsgebied van de wet over de economische relance en de versterking van de sociale cohesie valt.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State, en de Hoge Raad voor vrijwilligers en de Nationale Arbeidsraad.

Lees ook: Maandelijkse inkomen via het verenigingswerk naar 1000 euro vanaf 1 januari 2019

Ontwerp van koninklijk besluit tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers