Vergoedingen voor verblijfkosten in België vanaf 1 april 2020

Geschreven door Lexalert
Foto: Crisi Calatrava  

De circulaire 2020/C/67 van 15 mei 2020 vermeldt de bedragen voor de vergoedingen voor verblijfskosten in België vanaf 01/04/2020. 

De vergoedingen voor verblijfkosten die een werkgever aan zijn personeelsleden toekent voor dienstreizen in België, zijn, onder bepaalde voorwaarden, een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever wanneer zij niet meer bedragen dan de gelijkaardige vergoedingen die de staat aan zijn personeel toekent.


►Volg onze maandelijkse Up-to-date Fiscaliteit, boekhouding en vennootschap met Roel VAN HEMELEN (TaxQuest)


De in onderstaande tabel opgenomen maximumbedragen vormen in dit kader een niet-belastbare terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever, voor zover uiteraard aan alle voorwaarden is voldaan.

 

Dagelijkse forfaitaire vergoeding (maaltijdkosten)

Maandelijkse forfaitaire vergoeding

Aanvullende dagelijkse forfaitaire vergoeding voor verblijfkosten (huisvestingskosten)

Basisbedrag

10 euro/dag

Max. 16 x 10 euro/maand (voltijdse prestatie)

75 euro/nacht

Geïndexeerd bedrag

     

Vanaf 01.09.2017

16,73 euro/dag

Max. 16 x 16,73 euro/maand

125,50 euro/nacht

Vanaf 01.10.2018

17,06 euro/dag

Max. 16 x 17,06 euro/maand

128,01 euro/nacht

Vanaf 01.04.2020

17,41 euro/dag

Max. 16 x 17,41 euro/maand

130,57 euro/nacht

Interne ref.: 725.039