Vanaf 1 januari 2020 nieuwe Nederlandse btw-nummers

Geschreven door Stefaan Kindt, Alaska, www.alaska-group.eu
Foto:   Images Money

Nederlandse btw-plichtigen die handelen in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon bezitten momenteel een btw-nummer dat deels bestaat uit een socialezekerheidsnummer. Doordat dit in strijd met de privacywetgeving werd bevonden, krijgen Nederlandse eenmanszaken vanaf 1 januari 2020 een nieuwe Nederlands btw-nummer toegekend. 

Schending Privacywetgeving

De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens heeft midden 2017 een onderzoek gestart naar het gebruik van Nederlandse btw-nummers toegekend aan btw-plichtigen die handelen in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon. Deze eenmanszaken hebben thans een Nederlands btw-nummer dat deels bestaat uit een zgn. burgerservicenummer (BSN). Voormelde instelling is van mening dat het socialezekerheidsnummer enkel mag gebruikt worden in de communicatie tussen burger en Nederlandse overheid. Vermits het huidige Nederlandse btw-nummer echter ook wordt gebruikt in de facturatie tussen leveranciers en klanten vond de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens dat een schending uitmaken van de privacywetgeving.

Volg op 20 november 2020 van 12:30 uur tot 13:30 uur het online seminar Up-to-date - Fiscaliteit, boekhouding en vennootschap (NOV 2020) met Roel VAN HEMELEN

Nieuw BTW-nummer

De Nederlandse belastingdienst heeft dan ook beslist het btw-nummer van eenmanszaken los te koppelen van het persoonlijke BSN. Aan de betrokken zelfstandige ondernemers zal dus een nieuw btw-nummer moeten worden toegekend dat niet meer is gebaseerd op het BSN. Het huidige btw-nummer blijft echter ook nog bestaan, maar wordt een omzetbelastingnummer (zonder de prefix 'NL'). Dit nummer mag voortaan alleen worden gebruikt voor de communicatie tussen de ondernemer en de belastingdienst, en mag dus niet meer worden vermeld op verkoopfacturen, of worden meegedeeld aan leveranciers. Voor alle duidelijkheid willen we meegeven dat er voor Nederlandse btw-plichtige rechtspersonen (Nederlandse vennootschappen) niets verandert. Zij behouden dus hun huidig btw-nummer.

►Lees ook: Btw en onroerende verhuur: uitoefening optie (eindelijk) verduidelijkt – actie vereist voor lopende overeenkomsten

Vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 zullen Nederlandse eenmanszaken een zgn. btw-id nummer toegekend krijgen. Dit nieuwe btw-nummer zal qua samenstelling niet anders zijn dan het huidige btw-nummer. Het blijft een nummer dat begint met de landen-prefix NL, gevolgd door negen cijfers, en met een suffix met de letter 'B' gevolgd door twee cijfers. Voor Belgische btw-plichtigen die een intracommunautaire levering doen aan een Nederlandse btw-plichtige eenmanszaak wordt het dus belangrijk het nieuwe btw-id nummer op de verkoopsfactuur te vermelden. Anders kan de intracommunautaire levering immers niet vrijgesteld van btw gebeuren. Uiteraard geldt ook hetzelfde principe bij het verrichten van intracommunautaire diensten aan Nederlands btw-plichtige eenmanszaken.