Uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Geschreven door Lexalert
Foto: Marco Verch

De nieuwe modellen van jaarrekening bevinden zich in bijlage bij het koninklijk besluit van 29 april 2019. De wijzigingen zullen bij de Balanscentrale in twee fasen worden ingevoerd met een verschillende timing voor vennootschappen en verenigingen. 

Vooreerst voor de vennootschappen in 2020

Nieuwe modellen (volledig, verkort, micro) zullen op de website van de Balanscentrale worden toegevoegd voor vennootschappen zonder kapitaal (bv, cv); de bestaande modellen zullen worden aangepast voor vennootschappen met kapitaal (nv). Deze modellen zullen worden verspreid op de website van de Balanscentrale na hun officiële publicatie. De nieuwe en aangepaste modellen zullen worden aanvaard voor de neerlegging van jaarrekeningen, in Pdf-formaat vanaf 1 januari 2020 en in gestructureerd dataformaat (Xbrl) vanaf 1 april 2020.

Vervolgens voor de verenigingen en stichtingen in 2021

Een nieuw micro model zal toegevoegd worden; de bestaande modellen (volledig, verkort) zullen worden aangepast. Deze modellen zullen worden verspreid op de website van de Balanscentrale na hun officiële publicatie. De nieuwe en aangepaste modellen zullen worden aanvaard voor de neerlegging van jaarrekeningen, in Pdf-formaat vanaf 1 januari 2021 en in gestructureerd dataformaat (Xbrl) vanaf 1 april 2021.

►Lees ook Neerleggen jaarrekeningen vzw’s en stichtingen, giften boven 3000 euro in register

Afschaffing van de neerlegging op papier: de neerleggingen op papier van de jaarrekeningen van vennootschappen, verenigingen en stichtingen worden daarentegen vanaf 1 januari 2020 niet meer aanvaard door de Balanscentrale.