UBO-register - Gebruikershandleiding wettelijke vertegenwoordiger VZW

Geschreven door Lexalert
Foto: GotCredit

Het UBO-register houdt informatie bij over de uiteindelijke begunstigden van vennootschappen, stichtingen en (internationale) vzw’s, trusts, fiducieën en gelijkaardige juridische entiteiten. De bedoeling is om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te bestrijden. Deze soort informatie was tot nu toe niet beschikbaar.

Wie is betrokken?

Deze gebruikershandleiding bij het register van de uiteindelijke begunstigden, ook bekend als het "UBO-register", is bedoeld voor de wettelijke vertegenwoordigers van de Vzw’s, de internationale Vzw’s en de stichtingen of vergelijkbare juridische instructies. De wettelijke vertegenwoordiger van een rechtspersoon is de persoon die wettelijk is aangewezen om de belangen van de rechtspersoon te vertegenwoordigen en te verdedigen. U kunt de verschillende houders van juridische functies hier via de openbare zoekmachine van het KBO raadplegen.

► Lees ook Het UBO-register - update FAQ

Inloggen in de applicatie

Enkel de wettelijke vertegenwoordigers van rechtspersonen hebben de machtiging tot toegang tot de applicatie en hun uiteindelijke begunstigden registreren. Zij kunnen deze rol echter delegeren aan een lid van hun personeel via RMA-rollenbeheer of een mandaat toekennen aan een derde partij, zodat laatstgenoemde de verplichtingen kan nakomen die in de plaats komen van de geregistreerde wettelijke vertegenwoordiger in het KBO. Zodra de juiste rol is toegewezen, kan de persoon die de rol van wettelijke vertegenwoordiger heeft gekregen, verbinding maken met de toepassing als zodanig en toegang hebben tot de verschillende schermen die eraan zijn toegewezen.

Een entiteit opzoeken

Eenmaal u ingelogd bent als wettelijke vertegenwoordiger beschikt u over enkele opties waaronder “een entiteit opzoeken” en “een uiteindelijke begunstigde opzoeken”.

Hiermee vindt u de informatie die overeenkomt met de juridische entiteit(en) waarvoor u wettelijk vertegenwoordiger bent. U kunt alle gegevens bekijken die in het UBO-register over de juridische entiteit aanwezig zijn, evenals de zeggenschap, de uiteindelijke begunstigden en de groepen  van uiteindelijke begunstigden.

De controle wijzigen

Om de informatie betreffende de controle door een uiteindelijke begunstigde of een tussenliggende entiteit te wijzigen, dient u de fiche van de entiteit te selecteren en op de knop “wijzigen” te klikken. Dit op dezelfde wijze als om een uiteindelijke begunstigde toe te voegen.

Visualisatie van de fiche van de entiteit of uiteindelijke begunstigde

De tabbladen “gegevens over de entiteit” en “adres van de entiteit” behelzen de persoonlijke informatie van de juridische entiteit zoals opgenomen in het KBO-register. Het tabblad “aanvullende informatie” bevat al de informatie betreffende uw uiteindelijke begunstigde.

Ten slotte kunt u op elk moment een formulier van zowel een entiteit als de uiteindelijke begunstigde afdrukken.

Download de handleiding voor wettelijke vertegenwoordigers - vzw