Toepasselijk arbeidsrecht: tewerkstelling door een buitenlandse werkgever (Brits of Belgisch)

Geschreven door , FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, werk.belgie.be
Foto: Yuya Tamai  

Het terugtrekkingsakkoord treedt in werking op 1 februari 2020 en voorziet in een overgangsperiode tot en met 31 december 2020.

De vraag naar het toepasselijk arbeidsrecht stelt zich zowel in het kader van een tijdelijke tewerkstelling (detachering), als in het kader van een permanente tewerkstelling van een werknemer in België door een werkgever die gevestigd is in het Verenigd Koninkrijk - of omgekeerd, de tijdelijke of permanente tewerkstelling van een werknemer in het Verenigd Koninkrijk door een werkgever die gevestigd is in België. 

In dergelijke situaties is het mogelijk dat er een wetsconflict ontstaat tussen het arbeidsrecht dat van toepassing is in het land waar de werkgever is gevestigd (bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk) en het arbeidsrecht dat van toepassing is in het land waar de werknemer zijn prestaties verricht (bijvoorbeeld België). 

Volg het on demand seminarie Grensoverschrijdende tewerkstelling België - Nederland met Sophie MAES

Tijdens de transitieperiode (vanaf 1 februari 2020 tot 31 december 2020)

De Europese regels blijven in deze periode volledig van toepassing in het Verenigd Koninkrijk.
 
  • Tijdelijke tewerkstelling (detachering) 
Het betreft hier de tijdelijke tewerkstelling van een werknemer in België of in het Verenigd Koninkrijk door een buitenlandse werkgever (Brits of Belgisch).
Zoals hierboven reeds vermeld, blijft in de transitieperiode het Europees Recht van toepassing. Op vlak van detachering verandert er bijgevolg niets gedurende de transitieperiode (zie verder).
 
  •   Permanente tewerkstelling 

Het betreft hier de situatie waarbij een werknemer permanent wordt tewerkgesteld in België of in het Verenigd Koninkrijk door een buitenlandse werkgever (Brits of Belgisch).
Ook hier blijft gedurende de transitieperiode in ieder geval het Europees recht van toepassing zodat op vlak van de Rome I Verordening niets wijzigt tot 31 december 2020 (zie verder).  

►Lees ook: Brexit - Het Verenigd Koninkrijk verlaat de EU met Terugtrekkingsakkoord - gevolgen voor werkgevers

Na de transitieperiode (vanaf 1 januari 2021) 

  •       Tijdelijke tewerkstelling (detachering) 

Het betreft hier de tijdelijke tewerkstelling van een werknemer in België of in het Verenigd Koninkrijk door een buitenlandse werkgever (Brits of Belgisch). In geval van detachering vanuit het Verenigd Koninkrijk naar België voorziet de richtlijn 96/71/EG uitdrukkelijk dat de ondernemingen die gevestigd zijn in een land dat geen lidstaat is, geen gunstiger behandeling mogen krijgen dan in een lidstaat gevestigde ondernemingen. In de huidige stand van de wetgeving zal de Belgische detacheringswet van 5 maart 2002 bij detachering vanuit het Verenigd Koninkrijk naar België, ook na de transitieperiode van toepassing blijven. In geval van detachering vanuit België naar het Verenigd Koninkrijk, zal de mate waarin het nog mogelijk zal zijn om na de transitieperiode werknemers te detacheren naar het Verenigd Koninkrijk, afhangen van de afspraken die in dit kader zullen worden gemaakt tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

  •      Permanente tewerkstelling  
     Het betreft hier de situatie waarbij een werknemer permanent wordt tewerkgesteld in België of in het Verenigd Koninkrijk door een buitenlandse werkgever (Brits of Belgisch).  

  Permanente tewerkstelling in België  
 
Wat betreft de permanente tewerkstelling van werknemers in de Europese Unie door Britse werkgevers voorziet het ontwerp van terugtrekkingsakkoord geen bepalingen.
Zelfs zonder specifieke bepalingen hieromtrent in het terugtrekkingsakkoord, blijft de Rome I Verordening evenwel van toepassing op het grondgebied van de Europese Unie, zelfs wanneer de partijen van de arbeidsovereenkomst hebben gekozen voor het recht van een derde land.
In geval van permanente tewerkstelling in België door een Britse werkgever, zal de Rome I Verordening bijgevolg van toepassing zijn. Bijvoorbeeld, in geval van een geschil bij een Belgisch gerecht, zal de rechter de Rome I Verordening toepassen, zelfs wanneer beide partijen in de arbeidsovereenkomst gekozen hebben voor de toepassing van het Brits recht. 
   
Permanente tewerkstelling in het Verenigd Koninkrijk

In dit geval, voorziet het terugtrekkingsakkoord enkel dat de Rome I Verordening van toepassing blijft voor de overeenkomsten die gesloten zijn voor het einde van de transitieperiode.  
Wat betreft de arbeidsovereenkomsten die gesloten worden na het einde van de transitieperiode zal de Rome I Verordening niet langer van toepassing zijn in het Verenigd Koninkrijk. In dergelijk geval zal men moeten nagaan welke arbeidsvoorwaarden er van toepassing zullen zijn in het Verenigd Koninkrijk, volgens het Britse recht.