RVA - Tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de beslissing van de Veiligheidsraad van 12 maart 2020

Geschreven door Lexalert
Foto: Joel Kramer  

De Nationale Veiligheidsraad heeft op 12 maart 2020 maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken.

  • Eén van deze maatregelen is de sluiting van alle cafés, restaurants en discotheken gedurende drie weken, van 14/03/2020 tot en met 03/04/2020. 

Zaken die die ten gevolge van deze opgelegde sluitingsmaatregel een aanvraag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indienen, moeten geen bijkomend dossier indienen ter staving van de overmacht, aangezien het hier gaat om een beslissing genomen door de overheid.

Volg het on demand seminarie De sociaalrechtelijke aspecten van het nieuwe WVV met Delphine FOLENS

De aanvragen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kunnen op dit ogenblik worden toegestaan tot en met 03/04/2020. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan ook worden aangevraagd voor werknemers van toeleveranciers van de horecasector (PC 302) die door de sluiting van de horecazaken niet langer tewerkgesteld kunnen worden. 

  • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan tot en met 03/04/2020 eveneens worden toegestaan voor werknemers die door de afschaffing van evenementen, culturele activiteiten, sluiting van bioscopen … niet meer tewerkgesteld kunnen worden.

    De werkgevers die omwille van het coronavirus al een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken hadden verricht en die nu worden getroffen door een maatregel tot volledige sluiting of afschaffing, kunnen een nieuwe aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indienen. 

  • Voor de winkels waar er enkel een sluiting wordt opgelegd gedurende het weekend (met uitzondering van voedingswinkels, apotheken, winkels voor dierenvoeding …) en die in de week open blijven, kan een aanvraag ingediend worden voor tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken (de uitvoering van de arbeidsovereenkomst is niet volledig onmogelijk). Er kan bij de aanvragen tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor de arbeiders een afwijking worden toegestaan op de indieningstermijn indien er sprake is van een plotse daling van het werk. 

Winkels die voor de bedienden tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken wensen aan te vragen en die door de Minister nog niet erkend zijn als onderneming in moeilijkheden op grond van een uitzonderlijke gebeurtenis kunnen, in afwachting van de erkenning door de Minister, een aanvraag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indienen.
De aanvragen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aanvaard. Het personeel van de winkels waar er enkel een sluiting wordt opgelegd tijdens de weekends, kan dus tijdelijk werkloos gesteld worden wegens overmacht voor de sluitingsdagen.

De werkgever wordt gevraagd om op de dag van de elektronische aangifte het werkloosheidsbureau bevoegd voor zijn exploitatiezetel informatie per mail te bezorgen over de concrete situatie van overmacht en moet tevens een kopie bezorgen van de aanvraag tot erkenning gericht aan de Minister. 

Alle beslissingen van de RVA over de aanvragen tijdelijke werkloosheid gerelateerd aan het coronavirus worden genomen binnen de drie kalenderdagen na de ontvangst van het volledig dossier.