Tijdelijk verhoogde investeringsaftrek ook voor ‘specifieke’ investeringen

Geschreven door Dhr. Marty Van Kemmel, Alaska Accountants, www.alaska-group.eu
Foto: Steve Snodgrass  

Door de Corona III-wet werd de gewone investeringsaftrek, die normaliter voor dit jaar 8% bedroeg, tijdelijk verhoogd naar 25%. De vraag die dan kan gesteld worden is of die verhoogde investeringsaftrek ook kan toegepast worden op specifieke investeringen, zoals energiebesparende investeringen waarvoor normaliter sinds 1 januari 2020 een aftrek geldt van 13,5%. De fiscus heeft dit onlangs verduidelijkt.

Investeringsaftrek

Om vooreerst alles nog eens op een rijtje te zetten… normaliter bedroeg de gewone investeringsaftrek voor ‘gewone’ investeringen gedaan sinds 1 januari 2020 8%. Door de coronacrisis heeft de regering die ‘gewone’ investeringsaftrek tijdelijk verhoogd naar 25% voor investeringen die worden/werden gedaan sinds 12 maart 2020 tot en met 31 december 2020. De tijdelijke verhoging geldt zowel voor eenmanszaken als voor vennootschappen. Naast die ‘gewone’ investeringsaftrek is er nog een verhoogde investeringsaftrek voor o.m. octrooien, milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen, en rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca- inrichtingen, voor investeringen sinds 1 januari 2020 waarvoor in principe 13,5 % aftrek van toepassing is zowel in de personen- als vennootschapsbelasting.

Volg op 23 oktober 2020 van 12 uur tot 14 uur het online seminar Overdracht van accountants- en boekhoudkantoren na de coronacrisis met Pieter VAN DEN BROECK en Jo DECOUTERE en Wannes HENDRICKX

Eenmanszaak versus vennootschap

De vraag die kan gesteld worden is wanneer een onderneming dit jaar bv. een milieuvriendelijke investering doet (aan verhoogde investeringsaftrek van 13,5%) ook kan opteren om daarvoor de gewone investeringsaftrek (van momenteel 25%) te gebruiken. In dat laatste geval kan er op fiscaal vlak immers voordeel gedaan worden. De fiscus laat verstaan dat in het antwoord op die vraag een onderscheid moet gemaakt worden tussen eenmanszaken en vennootschappen. In het eerste geval is het antwoord volmondig ja. Ook in de vennootschapsbelasting kan dit principe toegepast worden voor zover de investering dan uiteraard gebeurt sinds 12 maart en 31 december 2020 en het om een kleine vennootschap (kmo) gaat. De vennootschap moet klein zijn voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbaar tijdperk waarin de investering wordt gedaan.

Overdracht

Tenslotte moeten vennootschappen die van deze piste gebruik willen maken, ermee rekening houden dat wanneer er voor het betrokken belastbaar tijdperk onvoldoende winst is om deze investeringsaftrek toe te passen er geen onbeperkte overdracht in de tijd, maar enkel een overdracht naar het daaropvolgende belastbaar tijdperk mogelijk is. De tijdelijke corona gunstmaatregel om ten aanzien van ‘gewone’ investeringen de overdracht naar de volgende twee belastbare tijdperken te verlenen, geldt immers enkel voor investeringen gedaan in 2019 en dus niet voor investeringen sinds 12 maart tot en met 31 december 2020. Hou er rekening mee dat indien er voor het lagere tarief van 13,5% (in kader van de verhoogde investeringsaftrek voor specifieke investeringen) zou geopteerd worden, de investeringsaftrek wel overdraagbaar is naar de volgende jaren en dus niet beperkt tot één jaar.