Tarief neerlegging jaarrekening ondernemingen 2017 bij Nationale Bank

Geschreven door Lexalert
Foto: bertknot  

De Nationale Bank van België (NBB) paste de tarieven voor de neerlegging van een jaarrekening voor ondernemingen (BVBA, NV, CVBA,...) aan met ingang van 27 november 2017. De tarieven stijgen met 0,67 euro voor ondernemingen. 

De reden hiervoor is een stijging van de bijdrage bestemd voor de Commissie voor Boekhoudkundige Normen. Deze bijdrage bedroeg 2,23 euro en stijgt naar 3,40 euro. Dit wordt bepaald in het KB van 3 september 2017 (B.S. 11 september 2017). 

De stijging met 1,17 euro wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de afschaffing van de ACOC-bijdrage van 0,50 euro. Dit is de bijdrage in de werkingskosten van het Advies- en Controlecomité voor de Onafhankelijkheid van de Commissaris. 

Finaal bedraagt de verhoging 0,67 euro. 

Het tarief voor het neerleggen van jaarrekeningen wordt bepaald door:

  • de gebruikte drager: XBRL, PDF of papier
  • de begindatum van de jaarrekening
    • De jaarrekeningen met boekjaren die starten vóór 1 januari 2016 wordt een bijkomende kost aangerekend van 76,35 euro voor de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad (BBS).
    • Voor boekjaren met begindatum vanaf 1 januari 2016 is er geen publicatie meer in de BBS
  • het model van de jaarrekening: volledig, klein of micro

(KB W. Venn., Art. 178)

Bij laattijdige neerlegging worden de neerleggingskosten verhoogd met een tarieftoeslag. (W. Venn., art. 101).

Ook de tarieven voor verenigingen en stichtingen werden aangepast.

Volg het on demand seminarie Conventionele exit-mechanismen als oplossing voor aandeelhoudersconflicten met Alexander SNYERS

XBRL-bestand

  in euro
Volledig of ander model 290,30
Verkort model 68,90
Micromodel 51,90

PDF-bestand

  in euro
Volledig of ander model 343,90
Verkort model 122,50
Micromodel 105,50

Jaarrekening op papier

  in euro
Volledig of ander model 349,90
Verkort model 128,40
Micromodel 111,40

Ander interessant artikel: Hercodificatie - Rechtspersonenrecht

Verbeterde jaarrekening

Voor het micromodel geldt een verlaagd tarief.

De jaarrekeningen met boekjaren die starten vóór 1 januari 2016 wordt een bijkomende kost aangerekend van 76,35 euro voor de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad (BBS).

Voor boekjaren met begindatum vanaf 1 januari 2016 is er geen publicatie meer in de BBS

  in euro
Volledig, verkort of ander model 65,50
Micromodel 41,70