Taks op effectenrekening – Aangiftetermijn tot 31 augustus 2019 als indiening via mandataris

Geschreven door Mr Dirk Coveliers, Advocatenkantoor Tiberghien, https://www.tiberghien.com/
Foto:   Marco Verch

Indien de taks niet ingehouden en betaald werd door de tussenpersoon, dan moet de titularis die de taks verschuldigd is een individuele aangifte indienen, uiterlijk op de laatste dag voor indiening van de aangifte in de personenbelasting via het elektronisch platform MyMinfin.

In principe is dit uiterlijk op 11 juli 2019.

Er bestond onduidelijkheid of die aangifteperiode ook verlengd kan worden indien de belastingplichtige zijn aangifte laat indienen door een mandataris. Daarover vinden we geen bijkomende info terug in de FAQ over deze taks, die op de website van FOD Financiën gepubliceerd werd.

Inmiddels hebben we op een andere plaats op de website van FOD Financiën wel een bijkomende precisering gevonden in het geval dat de aangifte TER door een mandataris gebeurt. 

“Als mandataris moet u de aangiften van uw klanten indienen ten laatste op 24 oktober 2019, de uiterste indieningsdatum van de aangifte in de personenbelasting door mandatarissen.

Opgelet: de betaling moet ten laatste op 31 augustus 2019 gebeuren. Voor een goede afstemming tussen betaling en aangifte, raden we mandatarissen aan om ook de aangifte van de taks op de effectenrekening tegen 31 augustus 2019 in te dienen.”