Stabiliseringwerken, een probleem om te verhuren met btw?

Geschreven door Serge Mesotten, Alaska Advisors/Accountants/Auditors, https://www.alaska-group.eu/nl/nieuws/stabiliseringwerken-een-probleem-om-te-ver...
Foto: Jorge Láscar  

Sinds 1 januari 2019 kan een nieuwbouw onder bepaalde voorwaarden verhuurd worden met btw. Belangrijk daarbij is dat de btw over het nieuwe gebouw niet vóór 1 oktober 2018 opeisbaar mag geworden zijn. De btw-Administratie maakte daarbij wel een uitzondering voor bepaalde werkzaamheden, zoals stabiliseringwerken. De Administratie heeft op 9 januari 2019 verduidelijkt wat daaronder moet verstaan worden.

De verhuur van onroerende goeden is in principe een vrijgestelde btw-activiteit waardoor de verhuurder geen btw-aftrek heeft op kosten in verband met de verhuur. Op die algemene regel heeft de btw-Administratie een uitzondering voorzien voor nieuwe gebouwen die sinds 1 januari 2019 verhuurd worden. Het gaat meer bepaald om een optionele regeling om alsnog de verhuur te onderwerpen aan btw en er bijgevolg wel een recht op btw-aftrek ontstaat. Die optie is wel onderworpen aan een aantal voorwaarden, zoals het feit dat zowel de verhuurder en de huurder de optie uitoefenen, en de optie enkel kan uitgeoefend worden voor nieuwe gebouwen, met uitzondering voor opslagruimten.

Wat nieuwe gebouwen betreft, moet het gaan om gebouwen waarvan de btw pas opeisbaar is geworden vanaf 1 oktober 2018. De datum op de aannemersfactuur is daarbij van tel. Niet alle werken moeten echter met die datum rekening houden. In het verleden heeft de btw-Administratie al verduidelijkt dat zgn. intellectuele werken zoals bv. het plan van een architect eigenlijk niet gebonden zijn door die datum van 1 oktober 2018. Een architect mag dus gerust reeds vóór 1 oktober 2018 gefactureerd hebben vermits dat gewoonweg geen werken in onroerende staat zijn zoals dat bij een aannemer wel het geval is.

Ook werken met betrekking tot de grond, zoals bv. sanering- en stabiliseringwerken mogen reeds vóór 1 oktober 2018 uitgevoerd zijn. Onlangs heeft de btw-Administratie haar standpunt gegeven hoe het eigenlijk zit met bovengrondse stabiliseringwerken die vooral bij vernieuwbouw belangrijk is. Onder vernieuwbouw wordt verstaan een oud gebouw zodanig verbouwen dat er eigenlijk vanuit btw-oogpunt een nieuw gebouw tot stand komt. De Administratie staat toe dat de btw op bovengrondse stabiliseringwerken ook reeds vóór 1 oktober 2018 mogen plaatsgevonden hebben. Zij vormen m.a.w. geen hinderpaal om de optie om te verhuren met btw uit te oefenen.

► Lees ook Btw en onroerende verhuur: wat u zeker moet weten over het definitief wetsontwerp