Sociale verkiezingen 2016 - Uitgesloten werknemers berekening drempel

Uittreksel uit het online seminarie "Sociale verkiezingen 2016 – Hoe bereidt u zich voor? " van september, 2015

Voor de berekening van de drempels in het kader van de sociale verkiezingen 2016 is het van belang te weten wie wel en niet meegerekend wordt.

Meer Leen HOLVOET (Liedekerke) legt uit wat er gebeurt met:

  • Werknemers tewerkgesteld met een vervangingsovereenkomst;
  • Uitzendkrachten;
  • SWT'ers;
  • ...