Sociaal Strafwetboek wordt aangevuld en opgelapt

Geschreven door Mr. Ann Taghon, Van Eeckhoutte, Tacquet en Clesse, www.bellaw.be
Foto: Hiroyuki Takeda  

Wet van 29 februari 2016 tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en houdende diverse bepalingen van sociaal strafrecht (BS 21 april 2016)

Deze week werd in het Belgisch Staatsblad een wet gepubliceerd die het Sociaal Strafwetboek aanvult en wijzigt. Door het Sociaal Strafwetboek werd het sociaal strafrecht gecoördineerd. De straffen die kunnen worden opgelegd bij de overtreding van sociaalrechtelijke voorschriften en die voorheen waren verspreid over tientallen sociaalrechtelijke wetten werden geordend en samengebracht in één wetboek. Het Sociaal Strafwetboek is in werking getreden op 1 juli 2011, dat is dus al bijna vijf jaar geleden.

U weet als geen ander dat het sociaal recht voortdurend wijzigingen ondergaat. Wanneer nieuwe sociaalrechtelijke voorschriften worden ingevoerd, of wanneer de bestaande sociaalrechtelijke voorschriften worden aangepast, dan moet vaak ook de strafbaarstelling van die voorschriften in het Sociaal Strafwetboek worden aangepast. En dat is wat nu wordt gerealiseerd met de deze week gepubliceerde wet. Deze wet zet bovendien een aantal inhoudelijke en tekstuele fouten recht die in de oorspronkelijke versie van het Sociaal Strafwetboek waren geslopen.

De nieuwe wet is omvangrijk: hij bevat 100 artikelen. Het is niet mogelijk om in deze nieuwsbrief op alle wijzigingen in te gaan. Als meest in het oog springende inhoudelijke nieuwigheden stippen we aan:

–     de aanpassing van de omschrijving van de strafbare gedragingen aan de gewijzigde wetgeving betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk;

–    een gedetailleerde strafbaarstelling van de verplichtingen die de werkgever heeft in het kader van het rookverbod op het werk;

–   het herinvoeren van een administratieve geldboete voor de werknemer die wetens en willens niet aangegeven arbeid verricht.

De wet treedt in werking op 1 mei 2016.

Lees ook: Vergoeding thuiswerk mag 160 euro per maand bedragen