Sanctie niet-naleving outplacement in Vlaanderen

Geschreven door Dhr. Pieter Pecinovsky, Instituut voor Arbeidsrecht KULeuven, www.law.kuleuven.be/arbeidsrecht
Foto: Karen  

Vlaanderen heeft de federale sanctiebepaling inzake outplacement vervangen.

Voortaan moet de werkgever een bijdrage betalen ten gunste van het Vlaamse Gewest voor de werknemer die in een vestigingseenheid in het Vlaamse Gewest werkt, wanneer vastgesteld wordt dat de werkgever bepaalde outplacementverplichtingen niet heeft nageleefd. Vroeger was dit een bijdrage ten gunste van de RVA.

Waar voorheen de bijdrage werd toegewezen aan het outplacement van de werknemers die niet hebben genoten van de outplacementbegeleiding waarop ze recht hadden, bepaalt de Vlaamse tekst hier niets over.

De bijdrage wordt verhoogd met een bedrag (bepaald door de Vlaamse Regering) om de administratieve en financiële lasten te dekken. De bijdrage en de verhoging ervan worden gelijkgesteld met een schuld tegenover het Vlaamse Gewest (voorheen met een sociale zekerheidsbijdrage). De Vlaamse Regering zal voor elke bepaling van dit decreet de datum van inwerkingtreding bepalen. 

Decr.Vl. 9 februari 2018 tot wijziging van de wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers en van het Gerechtelijk Wetboek, wat betreft het opleggen van sancties aan werkgevers die hun verplichtingen inzake de bijzondere regeling van outplacement voor de werknemers van minstens 45 jaar niet naleven, BS 27 februari 2018