Revalorisatiecoëfficiënt kadastrale inkomens 2020

Geschreven door Lexalert
Foto: Kat Sniffen  

De revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens (K.I.) voor aanslagjaar 2020 (inkomstenjaar 2019) werd bekendgemaakt en bedraagt 4,60. Voor het aanslagjaar 2019 bedroeg deze 4,47. De coëfficiënt stijgt ten opzichte van het voorgaande aanslagjaar.

De revalorisatiecoëfficiënt is onder andere van belang bij de taxatie van huurinkomsten die een bedrijfsleider geniet wanneer hij een gebouwd onroerend goed verhuurt aan de vennootschap waaraan hij verbonden is.

De huurprijs (en huurvoordelen) zullen voor deze bedrijfsleider als bedrijfsinkomsten worden belast, indien zij meer bedragen dan 5/3e van het gerevaloriseerd K.I. (dit is het K.I. vermenigvuldigd met de revalorisatiecoëfficiënt).

Een voorbeeld
Een ongehuwde bedrijfsleider ontvangt jaarlijks 250.000 EUR voor het gebouw dat hij verhuurt aan zijn vennootschap. Het K.I. van het gebouw bedraagt 20.000 EUR.

Het gerevaloriseerde K.I. bedraagt 153.333 EUR (= 20.000 x 4,60 x 5/3).

De huurprijs is hoger dan het gerevaloriseerde K.I. Bijgevolg zal een bedrag van 96.666 EUR (250.000 - 153.333) voor de ongehuwde bedrijfsleider als bedrijfsinkomsten worden belast.

Gevolgen voor de werkgever

De publicatie van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens (K.I.) is belangrijk voor de berekening van het belastbaar voordeel dat ontstaat voor de bedrijfsleider die een gebouwd onroerend goed verhuurt aan zijn vennootschap.

Fiche 281.20

In de mate dat de ontvangen huur hoger is dan 5/3e van het gerevaloriseerde K.I., worden de ontvangen huurinkomsten immers geherkwalificeerd als "loon". Dit bedrag moet opgenomen worden op de fiscale fiche 281.20.

►Blijf op de hoogte over de fiscale actualiteit via het maandelijks webinar Up-to-date Fiscaliteit, boekhouding en vennootschap met Roel VAN HEMELEN (TaxQuest)

Overzicht revalorisatiecoëffiënt

Revalorisatiecoëfficiënt kadastrale inkomens aanslagjaar 2011 3,87
Revalorisatiecoëfficiënt kadastrale inkomens aanslagjaar 2012 3,97
Revalorisatiecoëfficiënt kadastrale inkomens aanslagjaar 2013 4,10
Revalorisatiecoëfficiënt kadastrale inkomens aanslagjaar 2014 4,19
Revalorisatiecoëfficiënt kadastrale inkomens aanslagjaar 2015 4,23
Revalorisatiecoëfficiënt kadastrale inkomens aanslagjaar 2016 4,23
Revalorisatiecoëfficiënt kadastrale inkomens  aanslagjaar 2017 4,31
Revalorisatiecoëfficiënt kadastrale inkomens aanslagjaar2018 4,39
Revalorisatiecoëfficiënt kadastrale inkomens aanslagjaar 2019 4,47
Revalorisatiecoëfficiënt kadastrale inkomens aanslagjaar 2020 4,60

 

Consulteer de volledige tekst van het koninklijk besluit van 15 maart 2020 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens