Retributie Centraal Register Solvabiliteit (RegSol) 2018

Geschreven door Lexalert
Foto:

Sinds 1 april 2017 geven alle schuldeisers (leveranciers, banken, sociale zekerheid,...) hun aangiftes van schuldvordering digitaal in via het Centraal Register Solvabiliteit (RegSol). 

Hiervoor is een retributie verschuldigd. 

De hoogte van de retributie werd bepaald bij KB. 

►Lexalert organiseert online seminaries voor juristen, cijferberoepers en HR-managers - Bekijk onze komende seminaries

Sinds 1 april 2017 bedraagt de retributie voor het Centraal Register Solvabiliteit: 

Het neerleggen van de aangifte van schuldvorderingen door een schuldeiser middels het register met een eventuele inzage van het faillissementsdossier middels het register 6 EUR
Inzage van het faillissementsdossier middels het register zonder een aangifte van schuldvordering 6 EUR
Het beheer van het faillissementsdossier middels het register, voor faillissementen met een actief van 0 tot 1500 euro 0 EUR per jaar
Het beheer van het faillissementsdossier middels het register, voor faillissementen met een actief van 1501 tot 5000 euro 25 EUR per jaar
Het beheer van het faillissementsdossier middels het register, voor faillissementen met een actief vanaf 5001 euro 295 EUR per jaar

 

Aangezien het een retributie is, is hierop geen BTW verschuldigd.

Belgische overheidsinstellingen worden vrijgesteld van de betaling van de retributie bij het indienen van een schuldvordering.

Meer info: www.regsol.be

Lees de volledige tekst van het koninklijk besluit van 27 maart 2017 houdende de bepaling van het bedrag van de retributie, evenals de voorwaarden en de modaliteiten van de inning ervan in het kader van het Centraal Register Solvabiliteit