Relancewet hervormt vennootschapsbelasting

Geschreven door Lexalert
Foto: Lisa Nottingham  

Het ontwerp van Relancewet dat de vennootschapsbelasting hervormt werd op 14 december 2017 neergelegd in de Kamer. 

Lees de volledige tekst van het wetsontwerp van 14 december 2017 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie