RegSol: het digitaal faillissementsdossier vanaf 1 april 2017 in werking

Geschreven door Lexalert
Foto: CafeCredit.com - website  

Vanaf 1 april 2017 start RegSol, het Centraal Register voor Solvabiliteit. Dit bepaalt het koninklijk Besluit houdende de werking van het Centraal Register Solvabiliteit dat op 27 maart 2017 in het Staatsblad verscheen. 

Vanaf  die  datum  kunnen  de  rechtbanken  (rechters,  rechters-commissarissen  en  griffiers),  de curatoren, de schuldeisers… op elektronische wijze de belangrijkste documenten van een faillissementsdossier opstellen, ondertekenen en uitwisselen via het digitaal platform RegSol.

Dit betekent onder andere dat vanaf 1 april:

  • alle schuldeisers (leveranciers, banken, sociale zekerheid enz.), met uitzondering van diegenen aangeduid in de Wet, voortaan digitaal, via regsol.be, hun aangiftes van schuldvordering moeten ingeven, en daarvoor een retributie betalen;
  • alleen buitenlandse rechtspersonen of burgers die niet vertegenwoordigd zijn door een raadsman hun vordering nog op papier kunnen indienen. Alle anderen zijn verplicht dat te doen via regsol.be;
  • de  curatoren  voortaan  de  faillissementsdossiers beheren  samen  met  de  griffiers-  en hiermee de griffies gedeeltelijk ontlasten - via een beveiligde toegang op regsol.be. Ook zij betalen hiervoor per faillissement een jaarlijkse retributie;
  • de rechtbanken (rechters en griffiers) een beveiligde toegang tot regsol.be krijgen, zodat vonnissen  en  dergelijke  automatisch  opgeladen  en  getekend  kunnen  worden  in  het Centraal Register Solvabiliteit; Dat  betekent  dat  de  papierstroom  en  de  verwerking  ervan,  die  nu  nog  de  griffies overladen,  verdwijnen  en  vervangen  worden  door  het  elektronisch  dossier  dat  de curatoren en de griffiers beheren;
  • de  Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des barreaux francophones et germanophone verantwoordelijk    worden    voor    de    archivering       van     de faillissementsdossiers.

Een schuldvordering indienen kost € 6. Faillissementen met een actief vanaf € 1500 betalen een jaarlijkse retributie. Het zijn die retributies die de werking van het platform bekostigen, via een vergoeding die door het actief van het faillissement wordt gedragen enerzijds, en via een retributie bij het indienen van een schuldvordering anderzijds.

De schuldeisers zullen binnenkort op regsol.be instructiefilmpjes terugvinden over hoe ze met het platform kunnen werken.

Lees de volledige tekst van het koninklijk besluit van 23 maart 2017 houdende de werking van het Centraal Register Solvabiliteit en bekijk ook de PPT-presentatie