Volmachtenbesluit inzake mede-eigendom en WVV nav Covid-19 pandemie gepubliceerd in BS

Geschreven door Lexalert
Foto: easylocum 2.0  

In het Staatsblad van 9 april 2020 verscheen het koninklijk besluit nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie.

Het koninklijk besluit neemt dringende maatregelen nemen in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie.

Een eerste reeks maatregelen hebben betrekking op de organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering van de mede-eigenaars.

Een tweede reeks maatregelen heeft betrekking op de organisatie van de algemene vergaderingen van vennootschappen en verenigingen.

Volg het on demand seminarie Impact van het coronavirus op het vennootschapsrecht met Philippe MULLIEZ