Productenlijst ecocheques 2019

Geschreven door Lexalert
Foto:

De CAO nr. 98quater van 26 januari 2016 wijzigt de CAO nr. 98 betreffende de ecocheques.

De lijst van ecologische producten en diensten die met ecocheques aangekocht kunnen worden, welke lijst bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques is gevoegd, wordt vervangen door de lijst die als bijlage bij deze collectieve arbeidsovereenkomst is opgenomen.

De lijst bevat geen nieuwe producten en diensten maar het gebruik werd wel uitgebreid. Waar in de vorige lijst enkel de aankoop gesubsidieerd werd, worden in de nieuwe lijst ook plaatsing en herstelling gesubsidieerd.

I.     Energiebesparing

A.   Aankoop, plaatsing en herstelling van de volgende producten met het Europese energielabel vanaf de klasse:

 •  A++
  • huishoudelijke afwasmachines;
  • koelkasten, diepvriezers en combinaties daarvan;
  • huishoudelijke wasmachines, droogtrommels en combinaties daarvan;
 • A+
  • televisies, ovens en afzuigkappen, ruimteverwarmingstoestellen en warmwa- tertoestellen;
 • B
  • stofzuigers en elektrische lampen, verlichtingsarmaturen en ledverlichting;

B.   Aankoop en plaatsing van producten die specifiek bestemd zijn voor de isolatie van woningen;

C.   Bouw en renovatie van woningen met een energienorm die voldoet aan de Europe- se criteria voor bijna-energieneutrale gebouwen of passiefwoningen;

D.   Aankoop van diensten en aankoop, plaatsing, herstelling en onderhoud van produc- ten die zorgen voor energiebesparing in woningen, namelijk hoogrendementsketels, systemen voor warmteregeling en thermostatische kranen, hoogrendementsglas (U- waarde van maximum 0,8), energie-audits, audits via infraroodthermografie en luchtdichtheidstests;

E.   Aankoop, plaatsing, herstelling en onderhoud van apparaten die consumenten be- wust maken van hun energieverbruik en apparaten die de energie registreren en meten;

F.   Aankoop, plaatsing, herstelling en onderhoud van beheerssystemen voor ventilatie van woningen, die voldoen aan de norm NBN 50-001 types C (met vraagsturing) en D (met warmteterugwinning).

II.    Hernieuwbare energie

A.  Aankoop, plaatsing, herstelling en onderhoud van elektrische apparaten die uitslui- tend werken op zonne-energie of op handmatig geproduceerde energie;

B.   Aankoop, plaatsing, herstelling en onderhoud van producten voor huishoudelijk ge- bruik waarmee hernieuwbare energie kan worden opgewekt, namelijk fotovoltaïsche panelen, zonneboilers, zonnecollectoren, warmtepompen en windturbines, inclusief meters en omvormers om die producten aan het elektriciteitsnet te koppelen.

III.  Waterbesparing en -beheer

A.   Aankoop en plaatsing van spaardouchekoppen;

B.   Aankoop, plaatsing, herstelling en onderhoud van recuperatietanks voor regenwa- ter;

C.   Aankoop, plaatsing en herstelling van hulpstukken voor waterbesparing op kranen;

D.  Aankoop, plaatsing en herstelling van spoelbakken voor toiletten met spaarknop;

E.   Aankoop en plaatsing van grastegels (met honingraatstructuur) en waterdoorlatende tegels.

IV.  Bevordering duurzame mobiliteit

A.   Aankoop, plaatsing, herstelling en onderhoud van roetfilters in personendieselwagens met bouwjaar tot en met 2005;

B.   Aankoop, plaatsing, herstelling en onderhoud van een lpg-installatie in personenwagens;

C.   Aankoop van vervoerbewijzen voor openbaar vervoer, met uitzondering van abonnementen;

D.   Huur, aankoop, herstelling en onderhoud van fietsen, met inbegrip van fietsen uit- sluitend ondersteund door een elektrische hulpmotor, aankoop van fietsonderdelen en fietstoebehoren. Huur, aankoop, herstelling en onderhoud van elektrische scoo- ters;

E.   Diensten voor de terbeschikkingstelling van - al dan niet elektrische - deelfietsen en -auto's zonder chauffeur;

F.    Cursussen ecodriving;

G.   Verplaatsingen met de autocar;

H.   Aankoop, plaatsing en herstelling van herlaadpalen om een elektrisch voertuig op te laden, met inbegrip van de aankoop van kabels die specifiek bestemd zijn voor aan- sluiting op die palen en van abonnementen die uitsluitend bestemd zijn voor aanslui- ting op die palen, met uitsluiting van de kosten van het elektrisch verbruik.

Ander interessant artikel: Verhoging maximumbedrag werkgeversbijdrage maaltijdcheques en bonusplannen vanaf 1 januari 2016

V.    Afvalbeheer

A.   Aankoop van oplaadbare, draagbare NiMH-batterijen en van oplaadtoestellen voor dergelijke batterijen;

B.   Aankoop van compostvaten of compostbakken;

C.  Aankoop van producten die volledig bestaan uit composteerbaar of biologisch af- breekbaar materiaal, die voldoen aan de norm NBN EN 13432, alsook wasbare lui- ers;

D.   Aankoop van papier dat voor 100 % gerecycleerd is en dat ongebleekt of TCF- gebleekt is;

E.   Aankoop en herstelling van sodamachines, accessoires en navullingen voor die machines;

F.    Aankoop van tweedehandskleding, -textiel, -boeken en -meubilair.

VI.  Bevordering van ecodesign

A.   Aankoop, plaatsing, herstelling en onderhoud van producten en diensten met het

Europese ecolabel of het EU-logo voor biologische productie;

B.   Toeristische infrastructuur in België met het label Green Key/Groene Sleutel/Clé verte.

VII. Bevordering van de aandacht voor de natuur

A.  Aankoop van duurzaam geëxploiteerd hout (FSC of PEFC) of houtproducten gemaakt uit duurzaam geëxploiteerd hout, alsook papier dat geproduceerd is met ge- recycleerde vezels of met verse vezels afkomstig van duurzaam geëxploiteerd hout;

B.   Aankoop van bomen en buitenplanten, bloembollen en zaden voor buiten, niet ge- motoriseerde tuingereedschappen, potgrond, teelaarde en compost die voldoet aan de door de Gewesten gestelde voorwaarden, alsook meststoffen met biogarantie.

Lees de volledige tekst van de collectieve arbeidsovereenkomst 98 qauter d.d. 26 januari 2016 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques