Proces-verbaal voor bouwmisdrijf ook bestuurlijk beboet

Geschreven door Lexalert
Foto: Walimai.photo  

Sinds 1 maart 2018 kunnen de Vlaamse parketten nu ook pv’s voor misdrijven op het vlak van ruimtelijke ordening doorsturen naar de gewestelijke beboetingsentiteit van het Departement Omgeving. Voor milieumisdrijven is dat al sinds 2009 mogelijk. Ondertussen wordt 48 % van de milieu-pv’s vanuit de parketten overgemaakt naar de administratie voor bestuurlijke beboeting. Dat inspireerde ook het domein ruimtelijke ordening, voornamelijk door de komst van de omgevingsvergunning. Het is een aanvulling op het klassieke spoor via de rechtbank en zorgt ervoor dat bouwmisdrijven niet onbestraft blijven.

PV’s voor misdrijven op het vlak van ruimtelijke ordening opgemaakt door lokale politie, lokale omgevingsambtenaren of gewestelijke stedenbouwkundige inspecteurs, worden aan het parket bezorgd. Vervolgens heeft de procureur des Konings 180 dagen om te beslissen om het pv zelf strafrechtelijk te behandelen of over te maken aan het Departement Omgeving voor bestuurlijke beboeting. Is dat laatste het geval, dan brengt de administratie de vermoedelijke overtreder hiervan op de hoogte. Hij krijgt de mogelijkheid om een kopie van het dossier op te vragen, zijn schriftelijk verweer in te dienen en/of zijn standpunt mondeling toe te lichten op een hoorzitting. Ook kan ze navraag doen bij de verbalisant of er herstel uitgevoerd is. Op basis van alle elementen neemt de gewestelijke beboetingsentiteit een beslissing over de boete. 
Naast het opleggen van een bestuurlijke geldboete, kan de gewestelijke beboetingsentiteit voor duidelijk vastgestelde misdrijven ook werken met bestuurlijke transacties. Een bestuurlijke transactie is een voorstel tot betaling van een geldsom. Het is vergelijkbaar met een minnelijke schikking in het strafrecht. 

24 boetes en 60 bestuurlijke transacties

Voor bouwmisdrijven werden tot nu toe 24 boetes opgelegd voor een gemiddeld bedrag van 3.000 euro. Er werden ook zestig bestuurlijke transacties voorgesteld. Het nieuwe systeem geldt enkel voor misdrijven die zijn vastgesteld na 1 maart 2018.
De bouwovertredingen gebeuren vooral door particulieren, maar ook architecten en aannemers kunnen beboet worden. Bouwen of afval opslaan in ruimtelijk kwetsbaar gebied zonder de voorschriften na te leven, bouwplannen niet respecteren of illegale reliëfwijzigingen zijn voorbeelden van misdrijven op het vlak van ruimtelijke ordening waarvoor geldboetes opgelegd worden.

Zelfde boete voor zelfde overtreding

Sigrid Raedschelders, afdelingshoofd Handhaving bij het Departement Omgeving:  “Sinds 1 maart 2018 kunnen de Vlaamse parketten nu ook pv’s voor misdrijven op het vlak van ruimtelijke ordening doorsturen naar de gewestelijke beboetingsentiteit van het Departement Omgeving. Een positieve evolutie, want het toekennen van de boetebevoegdheid aan een centraal, gespecialiseerd en administratief orgaan leidt tot eenzelfde boete voor precies dezelfde overtreding en dat komt de rechtszekerheid ten goede.”

Meer info