Praktijkrichtlijn “Binnenluchtkwaliteit in werklokalen”

Geschreven door Lexalert
Foto: hiro  

De bepalingen van de codex over het welzijn op het werk werden recent gewijzigd door het koninklijk besluit van 2 mei 2019 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk inzake de binnenluchtkwaliteit in werklokalen.

Om de algemene principes opgenomen in dit KB te duiden en aan te geven hoe ze in de praktijk kunnen worden omgezet, stelde de FOD Werk een praktijkrichtlijn op. Deze praktijkrichtlijn is gebaseerd op wetenschappelijk inzicht, praktijkervaring en consensus en kan mee evolueren met de stand van de wetenschap.

►Blijf op de hoogte. Volg onze kwartaalupdate HR-recht ism Claeys&Engels

Download de praktijkrichtlijn “Binnenluchtkwaliteit in werklokalen”

U treft hieronder inhoudstafel:

Inhoudstabel

1 Inleiding 

1.1 Doel van de praktijkrichtlijn

1.2 Fysische, chemische en biologische stoffen 

1.3 Gebruikers van de praktijkrichtlijn

1.4 Begripsbepaling 

1.5 Waarom is binnenluchtkwaliteit belangrijk?

1.6 Inhoud van de praktijkrichtlijn

1.7 Juridische betekenis 

1.8 Evaluatie en actualisering

2    Risico aspecten van de binnenluchtkwaliteit 

2.1 Ventilatie in het lokaal

2.2 Verontreiniging door de aanwezige personen 

2.3 Verontreiniging door aanwezige materialen en toestellen 

2.4 Verontreiniging gelinkt aan onderhoud van de werklokalen 

2.5 Verontreiniging afkomstig van het ventilatie-, luchtbehandelings- en verwarmingssysteem

2.6 Kwaliteit van de toegevoerde (buiten)lucht

3 Procedure voor het uitvoeren van een risicoanalyse

3.1 Stap 1: Screening 

3.1.1 Verzamelen  van  relevante  documentatie  over  het  gebouw,  de  installaties  en  hun gebruik

3.1.2 Visuele inspectie van de werklokalen

3.1.3 Bevraging van de werknemers 

3.2 Stap 2: INDIEN NODIG: Berekeningen 

3.3 Stap 3: INDIEN NODIG: Metingen 

3.3.1 Meten van ventilatiedebieten 

3.3.2 CO2 metingen 

3.3.3 Luchtvochtigheid 

3.3.4 Vluchtige organische stoffen 

4 Ontwerp van een nieuw gebouw 

4.1 Algemeen principe voor een goede luchtkwaliteit 

4.2 Beperking van de verontreinigingsbronnen 

4.3 Ontwerp van de ventilatie

4.3.1 Debiet 

4.3.2 Type lucht en type ventilatie 

4.3.3 Regeling 

4.4 Commissioning 

5 Aanpak in een bestaand gebouw 

5.1 Uitvoeren van een risico analyse

5.2 Indien nodig: actieplan 

5.2.1 Algemeen

5.2.2 Technische maatregelen 

5.2.3 Organisatorische maatregelen 

5.2.4 Vastleggen van tijdsplan - Acties op korte, middellange en lange termijn 

6 Bijlagen 

6.1 BIJLAGE 1 – Flowcharts

6.2 BIJLAGE 2 - Lokalen met verminderde verontreiniging (informatief) 

6.3 BIJLAGE 3 - Risico analyse - Vluchtige organische stoffen (informatief) 

6.3.1 Algemeen

6.3. Meetprocedure 

6.3.3 Referentiewaarden voor de meting ter plaatse 

6.4 BIJLAGE 4 - Ontwerp van de ventilatie – Optionele alternatieve methode 

6.4.1 Debiet 

6.4.2 Rype lucht en type ventilatie 

6.4.3 Regeling