Pop-up huur in de drie gewesten

Geschreven door Mr. Wouter Neven, Lydian, www.lydian.be
Foto: Nicolas Vigier  

Op 9 mei 2019 is de Brusselse Ordonnantie betreffende de handelshuur van korte duur gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De ordonnantie treedt in werking op 19 mei 2019 en is van toepassing op huurovereenkomsten die zijn afgesloten na haar inwerkingtreding. In wat volgt wordt een vergelijking gemaakt tussen de regimes inzake handelshuur van korte duur (ook wel aangeduid als ‘pop-up huur’) in de drie gewesten.

Download de factsheet met de vergelijking van de regimes tussen de drie gewesten