Pensioenen: Raad bevestigt akkoord over pan-Europees pensioenproduct

Geschreven door Lexalert

De EU-instellingen gaan akkoord met nieuwe regels die het mensen makkelijker maken geld opzij te zetten voor hun pensioen.

Op 13 februari 2019 hebben de ambassadeurs bij de EU ingestemd met het akkoord tussen het voorzitterschap en het Europees Parlement van 13 december over het voorgestelde pan-Europese pensioenproduct (PEPP), een nieuwe categorie persoonlijke pensioenregeling.

Doel van de ontwerpverordening is te voorzien in een groter aanbod voor mensen die voor hun pensioen willen sparen, en tegelijkertijd de markt voor persoonlijke pensioenen te stimuleren. Volgens de Commissie heeft slechts 27% van de Europeanen tussen 25 en 59 jaar ingeschreven op een pensioenproduct.

Volg het on demand seminarie Aanvullende pensioenen werknemers anno 2019: bent u er klaar voor? met Joris BEERNAERT

Volgens de nieuwe regels hebben PEPP's overal waar zij worden verkocht dezelfde standaardkenmerken. Zij zullen door een breed scala van aanbieders, met name verzekeringsmaatschappijen, banken, bedrijfspensioenfondsen, beleggingsondernemingen en vermogensbeheerders, worden aangeboden.

De markt voor persoonlijke pensioenen in Europa is momenteel versnipperd als gevolg van een lappendeken van regels dat de ontwikkeling van een markt op EU-niveau belemmert. In bepaalde lidstaten is de markt nagenoeg onbestaand.

Voor producten op basis van kapitaalmarktinstrumenten is de keuze dikwijls beperkt. Dat leidt tot hogere kosten voor spaarders en een gebrek aan liquiditeit op de markten.

De nieuwe PEPP's bieden in de hele Unie een nieuwe spaarvorm die staats-, bedrijfs- en nationale persoonlijke pensioenregelingen aanvult.

PEPP's hebben de volgende voordelen voor spaarders:

  • meer keuze. Spaarders kunnen kiezen uit een breed scala van PEPP-aanbieders in een meer concurrerende omgeving. Zij hebben de keuze tussen een veilige standaardbeleggingsoptie en alternatieve opties met verschillende risico-rendementprofielen;
  • consumentenbescherming. De verordening zorgt ervoor dat spaarders op de hoogte zijn van de belangrijkste kenmerken van een PEPP;
  • overstappen naar andere aanbieders. Spaarders hebben het recht van aanbieder te veranderen, zowel binnenlands als grensoverschrijdend, minstens vijf jaar na de sluiting van de overeenkomst of de meest recente overstap. (Zij kunnen dat vaker doen indien de PEPP-aanbieder dat toestaat.) De vergoeding daarvoor zou worden beperkt;
  • meeneembaarheid. Spaarders kunnen aan hun PEPP blijven bijdragen wanneer zij naar een andere lidstaat verhuizen.

De verordening moet aanbieders van pensioenplannen de volgende mogelijkheden bieden:

  • schaalvoordelen. Aanbieders kunnen PEPP's in verschillende lidstaten ontwikkelen en activa efficiënter bundelen;
  • breder bereik. Via elektronische distributiekanalen kunnen aanbieders consumenten in de hele EU bereiken;
  • grensoverschrijdende distributie. Dankzij een "EU-paspoort" kunnen aanbieders PEPP's in andere lidstaten verkopen.

Wanneer de looptijd van een product verstrijkt, beschikken aanbieders en spaarders over verschillende uitbetalingsmogelijkheden.

Volgende stappen

De tekst wordt nu in juridisch-taalkundig opzicht bijgewerkt. Vervolgens worden het Parlement en de Raad verzocht de definitieve tekst aan te nemen.