Parking-, carwash- en representatiekosten - Forfait bij vennootschap

Geschreven door Lexalert
Foto: Tony Webster  

Ten gevolge van sommige gevallen van “dubbel gebruik” besliste de Dienst Voorafgaande Beslissingen (ook wel Rulingdienst) dat forfaitaire terugbetalingen van kosten door een professionele vennootschap (management of andere; eenpersoons of andere) aan haar zaakvoerder(s), enig aandeelhouder of meerderheidsaandeelhouder(s), zich zullen beperken tot:

  • voor parkingkosten lager of gelijk aan 10,00 € een maandelijks bedrag van 15,00 €;
  • voor carwashkosten en voor zover het gaat over een bedrijfsvoertuig, in hoofdzaak gebruikt voor beroepsgebruik, een maandelijks bedrag van 15,00 €. Dit bedrag wordt slechts toegekend voor zover de vennootschap niet be- schikt over een abonnement bij een car-wash-bedrijf;
  • voor representatiekosten lager of gelijk aan 5,00 € een maandelijks bedrag van 20,00 €.

►Blijf op de hoogte over de fiscale actualiteit via de maandelijkse, online seminaries "Up-to-date Fiscaliteit, boekhouding en vennootschap" met Roel VAN HEMELEN (TaxQuest)

De terugbetaling van hierboven niet vermelde kosten kan steeds worden toegestaan op basis van werkelijke stuk- ken, met dien verstande uiteraard dat de forfaitaire kosten zoals hierboven bepaald niet meer het voorwerp kunnen uitmaken van enige terugbetaling op basis van werkelijke stukken.

Lees de volledige nieuwsbrief van de Dienst Voorafgaande Beslissingen voor januari 2018