Overgang naar BTW-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen

Geschreven door Katrien Huysse, VGD, be.vgd.eu
Foto:   Edna Winti

Indien een reeds bestaande onderneming momenteel onderworpen is aan de normale btw-regeling en wenst over te gaan naar de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen, zijn er twee data waarop deze overgang tot stand kan komen. Deze data zijn 1 juli 2019 en 1 januari 2020. 

Wanneer de omzet van een onderneming over het kalenderjaar 2018 minder is dan 25.000 EUR (excl. btw), kan de btw-administratie in kennis gesteld worden van het feit dat deze onderneming vanaf 1 juli 2019 van de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen wenst te genieten. Deze kennisgeving moet in elk geval vóór 1 juni 2019 gebeuren via een aangetekende brief.

Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om vanaf 1 januari 2020 te opteren voor de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen. De kennisgeving aan de btw-administratie moet dan gebeuren in de loop van het laatste kwartaal van 2019, maar in elk geval vóór 15 december 2019 via een aangetekende brief.

Ander interessant artikel: Als bedrijfsleider meer huur vragen aan uw vennootschap?

In geval van overgang naar de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen, zal de onderneming ontheven worden van een aantal (doch niet alle!) btw-verplichtingen.  Zo zal ze geen btw meer moeten aanrekenen op haar verkoopfacturen en zal ze geen btw-aangiftes meer moeten indienen. De keerzijde hiervan is dat er geen btw in aftrek meer kan worden gebracht.

Breng de btw-administratie dus tijdig op de hoogte indien jouw klant wenst te genieten van btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen!