Opzegging door werkgever - Nieuwe opzeggingstermijnen vanaf 2018

Geschreven door Lexalert
Foto: EdgarJa    

In 2018 treden nieuwe opzeggingstermijnen in werking bij opzeg door de werkgever. Deze termijnen werden aangepast ter compensatie van het proefbeding. Ze zijn opgenomen in de wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie (kortweg Relancewet) die op 9 maart 2018 goedgekeurd werd in de Kamer. 

Aantal maanden anciënniteit Opzeggingstermijn
< 3 maanden 1 week
> 3 maanden en < 4 maanden 3 weken
> 4 maanden en < 5 maanden 4 weken
> 5 maanden en < 6 maanden 5 weken
> 6 maanden en < 9 maanden 6 weken
> 9 maanden en < 12 maanden 7 weken
> 12 maanden en < 15 maanden 8 weken
> 15 maanden en < 18 maanden 9 weken
> 18 maanden en < 21 maanden 10 weken
> 21 maanden en < 24 maanden 11 weken
> 2 jaar en < 3 jaar 12 weken
> 3 jaar en < 4 jaar 13 weken
> 4 jaar en < 5 jaar 15 weken

 

►Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen mbt arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht - Volg de kwartaalupdate HR-recht met Claeys & Engels

De opzeggingen betekend vóór de inwerkingtreding van deze bepalingen blijven al hun gevolgen behouden.

Deze bepalingen treden in werking op de eerste dag van de tweede maand die volgt op die waarin deze wet is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Lees de volledige tekst van de wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie (kortweg Relancewet)

Voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 mei 2018 waren volgende termijnen van toepassing:

Aantal maanden anciënniteit Opzeggingstermijn
< 3 maanden 2 weken
> 3 maanden en < 6 maanden 4 weken
> 6 maanden en < 9 maanden 6 weken
> 9 maanden en < 12 maanden 7 weken
> 12 maanden en < 15 maanden 8 weken
> 15 maanden en < 18 maanden 9 weken
> 18 maanden en < 21 maanden 10 weken
> 21 maanden en < 24 maanden 11 weken
> 2 jaar en < 3 jaar 12 weken
> 3 jaar en < 4 jaar 13 weken
> 4 jaar en < 5 jaar 15 weken
Vanaf 5de jaar +3 weken per begonnen jaar anciënniteit
Tussen 20 jaar en < 21 jaar +2 weken per begonnen jaar anciënniteit
Vanaf 21ste jaar +1 week per begonnen jaar anciënniteit