Optieplannen op BEVEKS en genoteerde warrantplannen - Rulingdienst plafonneert op 20%

Geschreven door Lexalert
Foto:   Clive Varley

De Dienst Voorafgaande Beslissingen (kortweg Rulingdienst) sprak zich uit over het belastingstelsel dat van toepassing is op de optieplannen op BEVEKS en genoteerde warrantplannen ingevoerd door werkgevervennootschappen ten gunste van hun werknemers / bedrijfsleiders.

De Dienst Voorafgaande Beslissingen  heeft in het verleden ter zake verschillende beslissingen genomen waarin niet werd uitgesloten dat de invoering van dergelijke plannen een oneigenlijk gebruik zou kunnen opleveren indien de toekenning van de opties op BEVEKS/genoteerde warrants disproportioneel zou zijn met de gebruikelijk toegekende bezoldigingen.

In deze beslissingen werd echter niet gepreciseerd wat moet worden verstaan onder disproportionele toekenning van dergelijke opties.

►Blijf op de hoogte over de fiscale actualiteit via de maandelijkse, online seminaries "Up-to-date Fiscaliteit, boekhouding en vennootschap" met Roel VAN HEMELEN (TaxQuest)

Deze vraag werd recent meermaals gericht aan de DVB (zie ook beslissing nr. 2017.934 in deze newsletter). In deze beslissing verduidelijkt de DVB dat:

• de niet-disproportionele toekenning van opties op BEVEKS door werkgevervennootschappen ten gunste van hun werknemers / bedrijfsleiders, voor de volledige of gedeeltelijke omzetting van de “bonus” die ten vroegste in de loop van 2018 zal worden toegekend en betrekking heeft op prestaties geleverd te rekenen vanaf 1 januari 2018, in opties op BEVEKS, wordt bepaald door een maximale grenswaarde van 20% (de reële/economische waarde van toegekende opties op BEVEKS moet in aanmerking worden genomen om te bepalen of de grens van 20% is nageleefd).

Voor bezoldigd personeel bestaat de berekeningsbasis van deze grenswaarde uit:

1) de maandelijkse brutobezoldiging X 12,92 (= inclusief vakantiegeld)

2) de 13de maand

3) de variabele brutobezoldiging

Lees ook: Parking-, carwash- en representatiekosten - Forfait bij vennootschap

Het dient te worden opgemerkt dat de hierboven bedoelde maandelijkse brutobezoldiging geen rekening houdt met de voordelen van alle aard en dat het totaal van de bovengenoemde 3 punten in aanmerking wordt genomen vóór de aftrek van de RSZ-werknemersbijdragen (maar na RSZ-werkgeversbijdragen).

Voor personeel met zelfstandigenstatuut  bestaat de berekeningsbasis van deze grenswaarde uit:

1) de vaste jaarlijkse brutobezoldiging (onderworpen aan BV en sociale bijdragen voor zelfstandigen);

2) de variabele jaarlijkse brutobezoldiging.

Het dient te worden opgemerkt dat de hierboven bedoelde bedragen worden opgenomen vóór de sociale bijdragen van zelfstandigen en dat de VAA niet in aanmerking worden genomen.

• de niet-disproportionele toekenning van genoteerde opties door werkgevervennootschappen ten gunste van hun werknemers, voor de volledige of gedeeltelijke omzetting van de “bonus” die ten vroegste in de loop van 2018 zal worden toegekend en betrekking heeft op prestaties geleverd te rekenen vanaf 1 januari 2018, in genoteerde opties, wordt bepaald door een maximale grenswaarde van 20% (de reële/economische waarde van toegekende genoteerde opties moet in aanmerking worden genomen om te bepalen of de grens van 20% is nageleefd).

De berekeningsbasis van deze grenswaarde bestaat uit:

1) de maandelijkse brutobezoldiging X 12,92 (= inclusief vakantiegeld)

2) de 13de maand

3) de variabele brutobezoldiging

Het dient te worden opgemerkt dat de hierboven bedoelde maandelijkse brutobezoldiging geen rekening houdt met de voordelen van alle aard en dat het totaal van de bovengenoemde 3 punten in aanmerking wordt genomen vóór de aftrek van de RSZ-werknemersbijdragen (maar na RSZ-werkgeversbijdragen).

Lees de volledige nieuwsbrief van de Dienst Voorafgaande Beslissingen voor januari 2018