Opmaken akte van levenloos geboren kind

Geschreven door , FOD Justitie, justitie.belgium.be
Foto: Jens Bergander  

Sinds 31 maart 2019 biedt de wet de ouders de mogelijkheid om een akte van levenloos kind te laten opmaken na een zwangerschapsduur van 140 tot 179 dagen. Voor kinderen die vóór die datum werden geboren, kunnen de ouders vóór 30 maart 2020 een akte laten opmaken of de opgemaakte akte laten wijzigen.

Voor wie?

Op 31 maart 2019 is de regelgeving inzake de akten van levenloos kind gewijzigd. Voor alle kinderen die ongeacht wanneer vóór die datum werden geboren, kunnen de ouders:

 • een akte van levenloos kind laten opmaken als het kind tussen 140 en 179 dagen na de verwekking werd geboren;
 • een voornaam en/of een naam laten vermelden in de bestaande akte van levenloos kind als het kind 180 dagen of meer na de verwekking werd geboren.

De ouders moeten het nodige doen vóór 30 maart 2020.

Hoe?

Om een akte van levenloos kind te laten opmaken, moeten de ouders een gemeenschappelijke verklaring afleggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van bevalling. Zij kunnen een of meerdere voornamen geven aan het kind.

Om een vóór 31 maart 2019 opgemaakte akte van levenloos kind te laten wijzigen, moeten de ouders een gemeenschappelijke verklaring afleggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand die destijds de akte heeft opgemaakt. Zij kunnen vragen om meerdere voornamen en/of de naam te vermelden in de akte. De oorspronkelijke akte wordt vervolgens verplaatst in de Databank voor de Akten van Burgerlijke Stand (DABS) en er wordt een wijzigingsakte opgemaakt.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de dienst Burgerlijke stand van uw gemeente.

Volg het on demand seminarie Cafetariaplan - Flexibel verlonen populairder dan ooit met Timothy BRUNEEL

Wettelijk kader

Voorheen verplichtte de wet de ouders om een akte van levenloos kind te laten opmaken als het kind 180 dagen of meer na de verwekking werd geboren. De wet van 19 december 2018(externe link) behoudt die verplichting, maar biedt de ouders voortaan de mogelijkheid om facultatief een akte van levenloos kind te laten opmaken na een zwangerschapsduur van140 tot 179 dagen.

“De wet kwam tegemoet aan de vraag van ouders van een levenloos geboren kind om dat kind een volwaardige plaats te geven in hun leven. Het feit dat een levenloos geboren kind van minder dan 180 dagen niet kon opgenomen worden in de databank van de Akten van de Burgerlijke Stand  en zij dit kind geen voornaam kunnen geven, raakte de rouwende ouders diep. De overgangsregeling van 1 jaar loopt bijna af, mensen die lang geleden hun kindje verloren kunnen dit ook nog steeds doen tot eind maart.”

Vice-eerste minister van Justitie Koen Geens

 

►Lees ook: Het verblijvingsbeding met betrekking tot onverdeelde goederen onbelast

Enkele cijfers

► In België telt de databank van de akten van de burgerlijke stand (DABS) 903 akten voor levenloze kinderen voor de periode van 31 maart 2019 t.e.m. 31 januari 2020:

 • 241 opgemaakte akten van levenloze kinderen (geboren voor 31 maart 2019)
 • 153 gewijzigde akten van levenloze kinderen (geboren voor 31 maart 2019)
  • 9 akten voegen louter een voornaam toe
  • 144 akten voegen een familienaam en een voornaam toe
 • 509 opgemaakte akten van levenloze kinderen (geboren na 31 maart 2019)

► In verschillende Belgische steden is het aantal geregistreerde akten van levenloos kind gestegen in 2019.

Antwerpen

 • 2017: 35
 • 2018: 39
 • 2019: 8 (tot en met 30 maart) + 37 (na 30 maart) = 45

Gent

 • 2017: 38
 • 2018: 42
 • 2019: 84

Leuven

 • 2017: 51
 • 2018: 50
 • 2019: 12 (tot en met 30 maart) + 67 (na 30 maart) = 79

Luik

 • 2017 : 39
 • 2018 : 51
 • 2019 : 49

Namen

 • 2017: 13
 • 2018: 6
 • 2019: 25