Online giften voortaan fiscaal aftrekbaar

Geschreven door Lexalert
Foto:

Wie een gift doet aan een erkende organisatie via online platformen als Paypal of Mollie kan voortaan ook een belastingvermindering krijgen.

Wie via een online betaalplatform zoals Paypal of Mollie minstens 40 euro schenkt aan een erkende organisatie, komt vanaf dit jaar in aanmerking voor een belastingvermindering. Dat staat in een nieuwe omzendbrief van de FOD Financiën. 

Tot nu toe werden schenkingen via een online betaalplatform uitgesloten vanbelastingvermindering. Om daar aanspraak op te maken, moest de betaling rechtstreeks aan de erkende organisatie gebeuren. 

Drempel om gift te doen lager

De FOD Financiën heeft op vraag van minister van Financiën Alexander De Croo de bestaande regeling voor online giften herbekeken. Na nieuw onderzoek werd beslist dat er geen wettelijk bezwaar is tegen de storting van giften via een online betaalplatform. Voorwaarde is wel dat zowel het brutobedrag van de gift, de door het betaalplatform ingehouden transactiekosten als het nettobedrag in de boekhouding van de erkende organisatie terug te vinden zijn.

In principe heeft iedereen die minstens 40 euro schenkt aan een erkende organisatie recht op een belastingvermindering van 45 procent van die gift.

Enkele cijfers

Erkende organisaties reikten voor aanslagjaar 2018 (inkomstenjaar 2017) 2.063.798 fiscale attesten uit voor 281.403.105,48 euro aan giften die recht gaven op belastingvermindering.
Voor die  periode gaven 904.693 belastingplichtigen een gift aan, in totaal voor 263.165.105.13 euro. Niet iedereen maakt dus gebruik van de mogelijke belastingvermindering.
De gemiddelde gift bedraagt 136 euro per belastingplichtige, per organisatie, per jaar.