Online consumentenkoop - Omkering bewijslast verborgen gebreken tijdens garantieperiode

Geschreven door Lexalert
Foto: Zak Mensah  

Ter uitvoering van haar strategie voor de digitale eengemaakte markt presenteert de Commissie vandaag twee voorstellen om consumenten die online winkelen in de hele EU beter te beschermen en om bedrijven te helpen hun onlineverkoop uit te breiden.

De Commissie heeft vandaag twee voorstellen goedgekeurd: één betreffende de levering van digitale inhoud (bv. het streamen van muziek) en één betreffende de onlineverkoop van goederen (bijv. het online kopen van kleding). De twee voorstellen zullen oplossingen bieden voor de belangrijkste belemmeringen voor de grensoverschrijdende elektronische handel in de EU: de juridische versnippering op het gebied van het consumentenovereenkomstenrecht, en de hoge kosten voor bedrijven (met name kleine en middelgrote ondernemingen) en het lage vertrouwen van consumenten in onlineaankopen in een ander land, die daaruit voortvloeien.

De consumenten zullen profiteren van een hoger niveau van consumentenbescherming en een ruimere keuze aan producten tegen meer concurrerende prijzen:

  • Omkering van de bewijslast: indien bijvoorbeeld een Italiaanse consument vaststelt dat een product dat hij meer dan 6 maanden geleden online kocht, gebrekkig is en hij de verkoper verzoekt om dit te repareren of te vervangen, kan van hem nu nog verlangd worden dat hij bewijst dat het gebrek op het moment van aflevering bestond. Op grond van de voorgestelde nieuwe regels zal de consument gedurende de gehele garantieperiode van twee jaar een oplossing kunnen verlangen, zonder te hoeven aantonen dat het gebrek op het tijdstip van aflevering bestond.
  • Duidelijke en specifieke rechten inzake digitale inhoud: een consument die bijvoorbeeld een spel downloadt dat vervolgens niet goed blijkt te werken, kan momenteel als compensatie slechts een korting krijgen op het downloaden van andere spelletjes in de toekomst. Op grond van de voorgestelde richtlijn zullen consumenten kunnen eisen dat dergelijke problemen worden opgelost en, indien dat niet mogelijk is of niet naar behoren gebeurt, een korting op de prijs kunnen krijgen of de overeenkomst kunnen ontbinden en hun geld volledig terug kunnen krijgen.

Lees ook: Investeringsaftrek digitale investeringen: categorieën investeringen en opmaak factuur

Bedrijven zullen online digitale inhoud kunnen leveren en goederen kunnen verkopen aan consumenten in de hele EU, op basis van dezelfde reeks contractbepalingen:

  • Rechtszekerheid en een ondernemingsvriendelijk klimaat: op dit moment zijn bedrijven tijd en geld kwijt omdat zij zich moeten aanpassen aan de contractregels van de lidstaten waar zij verkopen. In het kader van de voorgestelde regels zullen bedrijven niet langer met deze versnippering te maken hebben: zij zullen online digitale inhoud kunnen leveren of goederen kunnen verkopen aan consumenten in alle lidstaten op basis van dezelfde reeks cruciale contractbepalingen.

Kostenbesparingen voor ondernemingen: ondernemingen hebben nu te maken met bijkomende eenmalige kosten van 9 000 EUR voor de aanpassing aan het nationale contractenrecht van elke nieuwe lidstaat waar zij willen verkopen. Met de nieuwe, voor de hele EU geldende regels zou een bedrijf tot 243 000 EUR kunnen besparen indien het aan alle 27 andere landen van de EU wil verkopen.