Omzettingstabellen vruchtgebruik 2020 als bedoeld in artikel 745sexies, § 3, van het Burgerlijk Wetboek

Geschreven door Lexalert
Foto: Sean MacEntee  

De omzettingstabellen vruchtgebruik 2020 werden in het Staatsblad van 1 juli 2020 gepubliceerd. Deze laten toe de waarde van het vruchtgebruik op een uniforme wijze in een geldsom om te zetten.

Achtergrond

De omzetting van vruchtgebruik (art. 745quater tot sexies B.W.) werd in 1981 in ons erfrecht ingevoerd teneinde de situatie die ontstaat door de opsplitsing vruchtgebruik/blote eigendom te deblokkeren. Dit gebeurt door het vruchtgebruik om te zetten, hetzij in de volle eigendom van de met vruchtgebruik belaste goederen, hetzij in een geldsom, hetzij in een gewaarborgde en geïndexeerde rente.

Van de verschillende methodes voor omzetting, is de meest gebruikte de betaling aan de vruchtgebruiker van een geldsom die overeenstemt met de geschatte waarde van het vruchtgebruik.

De wet van 22 mei 2014 verandert deze regeling niet maar paste wel het artikel 745sexies, § 3, van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de criteria van waardering aan. De bedoeling is de moeilijkheden, die zich stellen bij de waardering van het vruchtgebruik in geval van omzetting in een kapitaal, op te lossen.

Voor de wetswijziging gebeurde de omzetting van vruchtgebruik door toepassing van verschillende regels, standpunten en tabellen, in het bijzonder van forfaitaire tabellen, waarvan evenwel geen enkele wettelijk opgelegd wordt. De wettelijke criteria waren bovendien zo ruim, dat de keuze tussen de verschillende tabellen het onderwerp kon zijn van een debat zonder einde.

Een uniforme regeling

De wet van 22 mei 2014 voorziet dat voor de omzetting van het vruchtgebruik twee omzettingstabellen bepaald worden: een voor mannen en een voor vrouwen.

Deze omzettingstabellen bepalen de waarde van het vruchtgebruik als een percentage van de normale verkoopwaarde van de goederen onderworpen aan het vruchtgebruik, rekening houdend met :

  • de gemiddelde rentevoet over de laatste twee jaar van de lineaire obligaties waarvan de maturiteit gelijk is aan de levensverwachting van de vruchtgebruiker. De rentevoet die overeenstemt met de hoogste maturiteit wordt toegepast wanneer de levensverwachting deze maturiteit overschrijdt. Deze rentevoet wordt toegepast na aftrek van de roerende voorheffing;
  • de Belgische prospectieve sterftetafels die jaarlijks worden gepubliceerd door het Federaal Planbureau.

Tenzij partijen anders zijn overeengekomen gebeurt de waardering van het vruchtgebruik op basis van de omzettingstabellen, de verkoopwaarde van de goederen en de leeftijd van de vruchtgebruiker op de datum van de indiening van het verzoekschrift.

De waarde van het vruchtgebruik verstrekt door de omzettingstabellen is gelijk aan het verschil tussen de waarde van de volle eigendom en de waarde van de blote eigendom.

De waarde van de blote eigendom is gelijk aan een breuk waarvan de teller gelijk is aan de waarde van de volle eigendom; de noemer is gelijk aan één te vermeerderen met de rentevoet, deze som zijnde verheven tot de macht die gelijk is aan de levensverwachting van de vruchtgebruiker. De levensverwachting uitgedrukt in jaren, de rentevoet uitgedrukt in procent, en de waarde van het vruchtgebruik uitgedrukt in procent van de waarde van de volle eigendom, bevatten twee decimalen.

De vruchtgebruiker behoudt het vruchtgebruik van de goederen tot op het ogenblik dat de kapitalisatiewaarde van zijn vruchtgebruik hem effectief is betaald.

Tot dat ogenblik brengt deze som geen intresten op in het voordeel van de vruchtgebruiker, behalve indien de vruchtgebruiker na de definitieve vaststelling van de kapitalisatiewaarde van zijn vruchtgebruik beslist om afstand te doen van het genot van de zaak. In dit geval zal aan de vruchtgebruiker een intrest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke intrest vanaf het ogenblik waarop deze aan de blote eigenaar, bij aangetekende zending of deurwaardersexploot, bevestigt dat hij afstand heeft gedaan van het genot van de zaak en hij de blote eigenaar in gebreke stelt tot het betalen van deze intrest.

Wanneer evenwel omwille van de gezondheidstoestand van de vruchtgebruiker zijn verwachte levensduur manifest lager is dan deze van de statistische tabellen, kan de rechter hetzij de omzetting weigeren, hetzij de toepassing van de omzettingstabellen uitsluiten en andere omzettingsvoorwaarden bepalen.

►Blijf op de hoogte over de fiscale actualiteit met het online seminarie "Up-to-date Fiscaliteit, boekhouding en vennootschap" met Roel VAN HEMELEN (TaxQuest)

Publicatie van de omzettingstabel vruchtgebruik

Het ministerieel besluit van 1 juli 2020 bevat de omzettingstabellen van het vruchtgebruik.

Consulteer de omzettingstabel :

OMZETTINGSTABEL VAN HET VRUCHTGEBRUIK
  Mannen     Vrouwen
Leeftijd Egx (1) I (2) Conv. (3) Egx (1) I (2) Conv. (3)
0 90,07 1,00 59,19 91,28 1,00 59,68
1 89,00 1,00 58,75 90,24 1,00 59,26
2 87,91 1,00 58,30 89,17 1,00 58,82
3 86,80 1,00 57,84 88,09 1,00 58,38
4 85,69 1,00 57,37 87,01 1,00 57,93
5 84,58 1,00 56,90 85,94 1,00 57,48
6 83,46 1,00 56,41 84,86 1,00 57,02
7 82,34 1,00 55,93 83,77 1,00 56,55
8 81,22 1,00 55,43 82,69 1,00 56,08
9 80,10 1,00 54,93 81,61 1,00 55,61
10 78,98 1,00 54,43 80,53 1,00 55,13
11 77,86 1,00 53,92 79,44 1,00 54,64
12 76,73 1,00 53,40 78,35 1,00 54,14
13 75,61 1,00 52,87 77,27 1,00 53,65
14 74,48 1,00 52,34 76,18 1,00 53,14
15 73,35 1,00 51,80 75,10 1,00 52,63
16 72,23 1,00 51,26 74,01 1,00 52,12
17 71,10 1,00 50,71 72,93 1,00 51,60
18 69,98 1,00 50,16 71,85 1,00 51,08
19 68,87 1,00 49,61 70,77 1,00 50,55
20 67,76 1,00 49,05 69,68 1,00 50,01
21 66,65 1,00 48,48 68,60 1,00 49,47
22 65,54 1,00 47,91 67,52 1,00 48,92
23 64,42 1,00 47,32 66,43 1,00 48,37
24 63,31 1,00 46,74 65,35 1,00 47,81
25 62,20 1,00 46,15 64,27 1,00 47,24
26 61,09 1,00 45,55 63,18 1,00 46,67
27 59,98 1,00 44,94 62,10 1,00 46,09
28 58,87 1,00 44,33 61,02 1,00 45,51
29 57,75 1,00 43,71 59,93 1,00 44,92
30 56,64 1,00 43,08 58,85 1,00 44,32
31 55,53 1,00 42,45 57,77 1,00 43,72
32 54,42 1,00 41,81 56,69 1,00 43,11
33 53,30 1,00 41,16 55,60 1,00 42,49
34 52,19 1,00 40,51 54,52 1,00 41,87
35 51,08 1,00 39,85 53,44 1,00 41,24
36 49,97 1,00 39,18 52,37 1,00 40,61
37 48,85 1,00 38,50 51,29 1,00 39,97
38 47,75 1,00 37,82 50,22 1,00 39,33
39 46,64 1,00 37,13 49,14 1,00 38,67
40 45,53 1,00 36,43 48,07 1,00 38,02
41 44,43 1,00 35,73 47,00 1,00 37,35
42 43,32 1,00 35,02 45,94 1,00 36,69
43 42,23 1,00 34,31 44,87 1,00 36,01
44 41,14 1,00 33,59 43,81 1,00 35,33
45 40,05 1,00 32,87 42,76 1,00 34,65
46 38,97 1,00 32,14 41,71 1,00 33,97
47 37,89 1,00 31,41 40,66 1,00 33,27
48 36,81 1,00 30,67 39,63 1,00 32,59
49 35,74 1,00 29,93 38,59 1,00 31,89
50 34,68 1,00 29,18 37,56 1,00 31,18
51 33,63 1,00 28,44 36,54 1,00 30,48
52 32,59 1,00 27,70 35,52 1,00 29,77
53 31,55 1,00 26,94 34,51 1,00 29,06
54 30,53 1,00 26,20 33,50 1,00 28,35
55 29,52 1,00 25,45 32,51 1,00 27,64
56 28,53 1,00 24,71 31,51 1,00 26,91
57 27,54 1,00 23,97 30,53 1,00 26,20
58 26,57 1,00 23,23 29,56 1,00 25,48
59 25,61 1,00 22,50 28,59 1,00 24,76
60 24,67 1,00 21,77 27,63 1,00 24,04
61 23,74 1,00 21,04 26,67 1,00 23,31
62 22,82 1,00 20,31 25,72 1,00 22,58
63 21,90 1,00 19,58 24,78 1,00 21,85
64 21,00 1,00 18,86 23,85 1,00 21,13
65 20,11 1,00 18,14 22,92 1,00 20,39
66 19,23 1,00 17,42 21,99 1,00 19,65
67 18,37 1,00 16,71 21,07 1,00 18,91
68 17,51 1,00 15,99 20,16 1,00 18,18
69 16,67 1,00 15,28 19,25 1,00 17,43
70 15,84 1,00 14,58 18,35 1,00 16,69
71 15,03 1,00 13,89 17,46 1,00 15,95
72 14,23 1,00 13,20 16,58 1,00 15,21
73 13,44 1,00 12,52 15,71 1,00 14,47
74 12,67 1,00 11,84 14,86 1,00 13,74
75 11,92 1,00 11,18 14,01 1,00 13,01
76 11,19 1,00 10,54 13,18 1,00 12,29
77 10,48 1,00 9,90 12,37 1,00 11,58
78 9,79 1,00 9,28 11,58 1,00 10,88
79 9,13 1,00 8,68 10,81 1,00 10,20
80 8,49 1,00 8,10 10,06 1,00 9,53
81 7,88 1,00 7,54 9,35 1,00 8,88
82 7,30 1,00 7,01 8,66 1,00 8,26
83 6,75 1,00 6,50 8,01 1,00 7,66
84 6,23 1,00 6,01 7,39 1,00 7,09
85 5,74 1,00 5,55 6,81 1,00 6,55
86 5,29 1,00 5,13 6,26 1,00 6,04
87 4,88 1,00 4,74 5,75 1,00 5,56
88 4,49 1,00 4,37 5,27 1,00 5,11
89 4,13 1,00 4,03 4,84 1,00 4,70
90 3,80 1,00 3,71 4,44 1,00 4,32
91 3,50 1,00 3,42 4,07 1,00 3,97
92 3,22 1,00 3,15 3,73 1,00 3,64
93 2,98 1,00 2,92 3,43 1,00 3,36
94 2,77 1,00 2,72 3,15 1,00 3,09
95 2,57 1,00 2,52 2,89 1,00 2,83
96 2,38 1,00 2,34 2,66 1,00 2,61
97 2,20 1,00 2,17 2,44 1,00 2,40
98 2,04 1,00 2,01 2,24 1,00 2,20
99 1,89 1,00 1,86 2,06 1,00 2,03
100 1,75 1,00 1,73 1,90 1,00 1,87
101 1,63 1,00 1,61 1,74 1,00 1,72
102 1,51 1,00 1,49 1,61 1,00 1,59
103 1,41 1,00 1,39 1,48 1,00 1,46
104 1,31 1,00 1,30 1,36 1,00 1,34
105 1,22 1,00 1,21 1,26 1,00 1,25
106 1,13 1,00 1,12 1,16 1,00 1,15
107 1,06 1,00 1,05 1,08 1,00 1,07
108 0,99 1,00 0,98 1,00 1,00 0,99
109 0,92 1,00 0,91 0,92 1,00 0,91
110 0,86 1,00 0,85 0,86 1,00 0,85
111 0,81 1,00 0,80 0,80 1,00 0,79
112 0,76 1,00 0,75 0,75 1,00 0,74
113 0,71 1,00 0,70 0,70 1,00 0,69
114 0,67 1,00 0,66 0,66 1,00 0,65
115 0,63 1,00 0,62 0,62 1,00 0,62
116 0,60 1,00 0,60 0,59 1,00 0,59
117 0,57 1,00 0,57 0,56 1,00 0,56
118 0,55 1,00 0,55 0,54 1,00 0,54
119 0,52 1,00 0,52 0,52 1,00 0,52
120 0,17 1,00 0,17 0,17 1,00 0,17