Omzetting van de Europese Portability Richtlijn - Wijziging van de Wet Aanvullende Pensioenen

Geschreven door , Claeys & Engels, www.claeysengels.be
Foto: U.S. Army

Op 21 juni 2018 heeft de Kamer de wet die de Portability Richtlijn in Belgisch recht omzet goedgekeurd. Deze wet schaft vanaf 1 januari 2019 een eventuele aansluitingsleeftijd en verwervingsperiode binnen aanvullende pensioenstelsels af.

De Wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP) bepaalt momenteel dat het pensioenreglement kan voorzien dat:

  • werknemers pas (en uiterlijk) op de leeftijd van 25 jaar worden aangesloten bij het pensioenstelsel;
  • patronaal gefinancierde reserves pas na (maximum) één jaar verworven zijn (verwervingsperiode). Wie de onderneming vroeger verlaat verliest deze pensioenreserves. Persoonlijk gefinancierde reserves zijn daarentegen sowieso verworven.

De zogenaamde Portability Richtlijn legt wachtperiodes vóór aansluiting en verwervingsperiodes (gecombineerd in totaal maximum 3 jaar), alsook minimumleeftijden voor verwerving van pensioenrechten (maximum 21 jaar) aan banden. Dit moet vermijden dat werknemers die gebruik maken van het recht op vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie al te veel nadelige effecten zouden ondervinden op het vlak van aanvullende pensioenopbouw.

​De aanpassing van de WAP gaat een stuk verder dan wat de Richtlijn oplegt en schaft zowel de aansluitingsleeftijd als de verwervingsperiode volledig af met ingang van 1 januari 2019.

Lees ook: Single permit - Gecombineerde vergunning voor buitenlandse werknemers

Om de eventuele bijkomende administratieve last voor pensioeninstellingen enigszins te beperken, moet aan aangeslotenen niet meer de keuze gegeven worden om de verworven reserves over te dragen naar een andere pensioeninstelling als de verworven reserves op het moment van uittreding lager zijn dan of gelijk zijn aan 150 EUR (te indexeren bedrag), tenzij dit anders wordt voorzien in het pensioenreglement of de pensioenovereenkomst.  Indien deze keuze niet wordt geboden, moet de kennisgevingsprocedure bij uittreding niet worden gevolgd en blijven de verworven reserves behouden in de pensioeninstelling. De aangeslotene wordt dan automatisch een slaper “zonder wijziging van de pensioentoezegging”. De inrichter is met andere woorden niet verplicht om aan deze slaper de mogelijkheid voor een overlijdensdekking aan te bieden (anderzijds, wanneer het reglement automatisch in een overlijdensdekking voor slapers voorziet geldt dit ook voor deze slapers).

> Actiepunt:

Vanaf 1 januari 2019 bouwen alle werknemers (die de aansluitingsvoorwaarden vervullen) verworven rechten op, ongeacht hun leeftijd of periode van aansluiting. Wij raden aan eventuele tegenstrijdige bepalingen in het reglement aan te passen en de regels inzake uittreding te bekijken.