Notionele interestaftrek 2018

Geschreven door Lexalert
Foto: Rodrigo Amorim  

Het tarief van de notionele intrestaftrek stijgt voor het aanslagjaar 2019 (ij 2018) in vergelijking met het aanslagjaar 2018 (ij 2017). 

Inkomstenjaar Gewoon tarief Kleine vennootschappen
 2018  0,746%  1,246%
 2017  0,237%  0,737%
 2016  1,131%   1,631%
 2015  1,63%  2,13%

 

►Op de hoogte blijven over de fiscale actualiteit? - Volg maandelijks het online seminarie "Up-to-date Fiscaliteit, boekhouding en vennootschap" met Roel VAN HEMELEN

Wat is de notionele interestaftrek?

De 'aftrek voor risicokapitaal' of zogenaamde 'notionele interestaftrek' is een nieuwe, innovatieve en krachtige maatregel in het internationaal fiscaal recht, waarmee alle ondernemingen onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting een aftrek van hun belastbaar inkomen kunnen toepassen in de vorm van een fictieve rente die wordt berekend op basis van hun eigen vermogen (netto activa). De maatregel is geldig vanaf 1 januari 2006 (aanslagjaar 2007).

Wat is het doel van de notionele interestaftrek?

Het voornaamste doel van deze innovatieve maatregel is het verminderen van de fiscale discriminatie tussen financiering met vreemd vermogen en financiering met eigen vermogen. Inderdaad, in het geval van leningen, is de betaalde rente aftrekbaar van de belastbare basis, terwijl vergoedingen in de vorm van dividenduitkeringen voor financiering met eigen vermogen dat niet zijn.

Met de verdwijning van het speciaal fiscaal regime voor de Belgische coördinatiecentra, moest België een ander mechanisme voor fiscale planning aanbieden waardoor de verdere ontwikkeling van deze vormen van coördinatie-activiteiten verzekerd wordt.

De regels zijn ook bedoeld om de volgende positieve effecten te creëren: 

Een algemene verlaging van de effectieve aanslagvoet in de vennootschapsbelasting voor alle bedrijven en een hoger rendement na belastingen op de investeringen.
Het bevorderen van kapitaalintensieve investeringen in België, en een stimulans bieden voor multinationals om de toewijzing van bepaalde intra-groepsactiviteiten zoals groepsfinanciering, centrale inkoop en factoring aan een Belgische groepslid te overwegen.

Lees de volledige tekst van het bericht aangaande de belastingaftrek voor risicokapitaal. — tarieven voor het aanslagjaar 2019