Nota Privacycommissie - Verkiezingen en GDPR

Geschreven door Lexalert
Foto: vige  

De Privacycommissie (vanaf 25 mei 2018 Gegevensbeschermingsautoriteit) publiceerde een nota over GDPR en verkiezingen. 

Politieke partijen en kandidaten die opkomen bij verkiezingen leven bij de gratie van de kiezer. Naambekendheid en daaraan verbonden populariteit zijn onontbeerlijk voor de politieke rentabiliteit.

Om die te verwerven of te vergroten gebruiken politieke partijen en kandidaten in de aanloop van verkiezingen soms persoonsgegevens van burgers (naam, adres,…). Aan de hand van die persoonsgegevens wordt dan een geïndividualiseerde boodschap naar de burgers gestuurd.

De boodschap, of de auteur ervan, moet de betrokkene gunstig (laten) stemmen bij een nakende stembusslag. Indien politieke partijen of kandidaten tijdens hun verkiezingscampagne gebruik maken van persoonsgegevens, moet de algemene verordening gegevensbescherming worden nageleefd. 

Die beschermt de persoonlijke levenssfeer van de burger bij de verwerking van persoonsgegevens. Deze verordening wordt hierna "AVG" genoemd. Afhankelijk van de herkomst van de persoonsgegevens die worden gebruikt (bijvoorbeeld deze afkomstig van de kiezerslijsten of de personenlijsten uit het bevolkingsregister, zie hierna) wordt de verwerking bijkomend onderworpen aan andere, meer specifieke wetgeving. Ook het medium waarmee de electorale boodschap de bestemmeling bereikt, bepaalt bijkomende wettelijke voorwaarden waaraan de verwerking moet voldoen. Het versturen van politieke reclame via e-mail bijvoorbeeld wordt verder in de nota besproken.

Aan de hand van voorbeelden wordt aangeduid welke verwerkingen van persoonsgegevens voor verkiezingspropaganda nu toelaatbaar zijn of niet. 

Meer weten over: