Nieuwe modellen jaarrekeningen vanaf 1 januari 2018

Geschreven door Lexalert
Foto: Mike  

UPDATE: Nieuwe modellen jaarrekeningen vanaf 1 januari 2020

In het Belgisch Staatsblad van 18 januari 2019 publiceerde de Nationale Bank de nieuwe versie van de gestandaardiseerde formulieren voor de neerlegging door vennootschappen van de "jaarrekening en andere overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen neer te leggen documenten". 

Deze nieuwe modellen worden van kracht voor boekjaren die een aanvang nemen na 31 december 2017.

► Blijf op de hoogte over de actualiteit relevant voor cijferberoepers tijdens de maandelijkse "Up-to-date Fiscaliteit, boekhouding en vennootschap" met Roel Van Hemelen (TaxQuest)

Drie standaardmodellen zijn van toepassing in functie van de grootte van de vennootschap:

  • Volledig model voor de ‘grote’ vennootschappen en al de beursgenoteerde vennootschappen (VOL)
  • Verkort model voor de kleine vennootschappen (VKT)
  • Micromodel voor microvennootschappen (MIC)

Versie van de modellen voor vennootschappen zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 18.01.2019 (blz. 6.991).

Bekijk ook: Nieuwe modellen jaarrekening vanaf 1 januari 2016