Nieuwe modellen jaarrekening voor vennootschappen vanaf 1 januari 2020

Geschreven door Lexalert
Foto: Andy  

Nieuwe modellen voor vennootschappen

Het WVV voorziet nieuwe modellen van de jaarrekening. Men onderscheidt  kapitaalvennootschappen (NV, SE en SCE) en kapitaalloze vennootschappen (BV en CV).

De nieuwe modellen voor vennootschappen werden gepubliceerd. 

Zij zullen worden aanvaard voor de neerlegging van jaarrekeningen, in PDF-formaat vanaf 1 januari 2020 en in gestructureerd dataformaat (XBRL) vanaf 1 april 2020.

Nieuwe modellen voor verenigingen en stichtingen

De aanpassingen zijn voorzien in een latere fase.

Het nieuwe micromodel voor vzw’s en stichtingen zal in 2020 op de website van de Balanscentrale worden geplaatst na de officiële publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Deze modellen zullen worden aanvaard voor de neerlegging van jaarrekeningen, in PDF-formaat vanaf 1 januari 2021 en in gestructureerd dataformaat (XBRL) vanaf 1 april 2021.

Afschaffing van de neerlegging op papier

De neerleggingen op papier van de jaarrekeningen worden vanaf 1 januari 2020 niet meer aanvaard door de Balanscentrale.