Nieuwe modellen jaarrekening vanaf 1 januari 2016

Geschreven door Lexalert
Foto: blair_25  

UPDATE: Nieuwe modellen jaarrekeningen vanaf 1 januari 2018

1. Algemene regel: ondernemingen die een standaardmodel gebruiken

De modellen verschillen in functie van de grootte van de onderneming en de startdatum van het boekjaar:

A. Standaardmodel voor de boekjaren die aanvangen VÓÓR 1 januari 2016
B. Standaardmodel voor de boekjaren die aanvangen VANAF 1 januari 2016

A. Standaardmodel voor de boekjaren die aanvangen VÓÓR 1 januari 2016

Twee standaardmodellen zijn van toepassing in functie van de grootte van de onderneming:

  • Volledig model voor de grote ondernemingen en de beursgenoteerde ondernemingen
  • Verkort model voor de kleine en niet-beursgenoteerde ondernemingen. 

Versie van de modellen voor ondernemingen" zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 05 december 2012 (blz. 77.546)

volledig model (pdf)     
verkort model (pdf)    
 
B. Standaardmodel voor de boekjaren die aanvangen VANAF 1 januari 2016

Drie standaardschema’s zijn van toepassing in functie van de grootte van de onderneming:

  • Volledig model voor de ‘grote’ vennootschappen en de beursgenoteerde vennootschappen
  • Verkort model voor de kleine vennootschappen en de niet-beursgenoteerde vennootschappen
  • Micro-model voor de microvennootschappen

Versie van de modellen voor ondernemingen" zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van xx xx 2016 (blz. xx.xxx).

     
volledig model (word)    
verkort model (word)    
micro model (word)    

2. Uitzonderingen: ondernemingen die een specifiek model gebruiken

  • Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging moeten hun jaarrekening volgens een specifiek schema (het zogenaamde "schema B") opmaken. Zij kunnen daarvoor, zonder enige verplichting, de modellen gebruiken die de Nationale Bank heeft opgesteld. De meest recente modellen, gepubliceerd op 29 juni 2015, zijn beschikbaar via de hiernavolgende links:
  • Ook de verzekeringsondernemingen die door de Koning zijn toegelaten overeenkomstig de wetgeving betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen moeten hun vennootschappelijke jaarrekening volgens een specifiek schema opstellen. Zij kunnen  daarvoor gebruik maken van een printing tool "Annual Account" die de dienst  "Prudentieel toezicht op verzekerings- en herverzekeringsondernemingen" van  de Nationale Bank beschikbaar stelt. De meest recente versie van deze printing tool  is beschikbaar op deze pagina.

3. Historiek en evolutie van de standaardmodellen