Nieuwe inkomensgrenzen pro Deo vanaf 1 september 2020

Geschreven door Lexalert

Vanaf 1 september 2020 treden nieuwe inkomensgrenzen voor bijstand door pro Deo-advocaten in werking. De inkomensgrenzen zullen in de komende drie jaar telkens met 100 euro verhoogd worden. 

De Kamer nam op 16 juli 2020 het wetsvoorstel aan over de verhoging van de inkomensgrenzen voor de juridische tweedelijnsbijstand. De inkomensgrenzen voor een alleenstaande zullen op termijn boven 1.500 euro liggen en voor een samenwonende boven 1.800 euro. Daardoor zullen meer mensen recht krijgen op een pro-Deoadvocaat. De wet treedt in werking op 1 september 2020.

  Vanaf 1/9/2020 Vanaf 1/9/2021 Vanaf 1/9/2022 Vanaf 1/9/2023
Volledige kostenloosheid -  Alleenstaande  1226 euro 1326 euro 1426 euro 1526 euro
Volledige kostenloosheid - Samenwonende  1517 euro 1617 euro 1717 euro 1817 euro
Gedeeltelijke kostenloosheid - Alleenstaande 1226 euro - 1517 euro      
Gedeeltelijke kostenloosheid - Samenwonende 1517 - 1807 euro      

 

Voor de volledige kosteloosheid trekt het wetsvoorstel de inkomensgrens voor een alleenstaande op tot 1.226 euro en voor een samenwonende tot 1.517 euro. De huidige inkomensgrenzen liggen respectievelijk op 1.026 en 1.317 euro.

Voor de gedeeltelijke kosteloosheid voorziet het wetsvoorstel dat het maandelijks netto-inkomen tussen 1.226 en 1.517 euro moet liggen en voor een samenwonende tussen 1.517 en 1.807 euro.

Jaarlijkse automatische verhoging

Het wetsvoorstel bepaalt ook dat de bovengenoemde bedragen jaarlijks vanaf 1 september 2021 tot en met 1 september 2023 automatisch verhoogd worden met een vast bedrag van 100 euro.

De inkomensgrens voor een alleenstaande zal daardoor op 1 september 2023 1.526 euro bedragen en voor een samenwonende 1.817 euro.

Inwerkingtreding

De wet treedt in werking op 1 september 2020.