Nieuwe fiscale maatregelen zeevervoer 2018

Geschreven door Lexalert
Foto: Sludge G  

Het wetsontwerp van 24 mei 2018 past de huidige belastingmaatregelen voor zeevervoer aan naar aanleiding van het besluit van de Europese Commissie van 6 november 2017. De belangrijkste aanpassingen betreffen:

  • het groeperen van het geheel van activiteiten die direct samenhangen met het vervoer van goederen of personen die voor deze belastingregeling in aanmerking komen en dit naar gelang hun verband met de hoofdactiviteit van het vervoer van goederen of personen;
  • de uitbreiding naar vlaggen van andere lidstaten van de Europees Economische Ruimte om de maatregel meer in overeenstemming te brengen met het beginsel van de vlagkoppeling zoals uiteengezet in de communautaire richtsnoeren van de Mededeling C(2004) 43 van de Europese Commissie;
  • het opsommen van een aantal bijzondere voorwaarden waaraan begunstigden die scheepsmanager zijn voor rekening van derden moeten voldoen;
  • het aanpassen van het meerwaardestelsel voor zeeschepen die zijn verworven vóór de toetreding tot het stelsel van de forfaitaire belasting aan de hand van tonnage en verkocht tijdens de toepassing van dit stelsel.

►Blijf op de hoogte over de fiscale actualiteit met onze maandelijkse Up-to-date fiscaliteit, boekhouding en vennootschap met Roel Van Hemelen (TaxQuest)

Lees de volledige tekst van het wetsontwerp van 24 mei 2018 tot wijziging van de belastingsmaatregelen ten voordele van het zeevervoer