Nieuwe aangifte btw-nieuwbouwwaarde

Geschreven door Dhr. Marnix Veracx, Alaska Accountants, www.alaska-group.eu
Foto: Donnell King  

Wie een nieuwe woning bouwt, moet daarvan aangifte doen bij de Btw-Administratie. In principe moet dat gebeuren binnen de 3 maanden na de betekening van het kadastraal inkomen middels het gebruik van een speciaal formulier. In april 2020 is een circulaire verschenen die wijzigingen aanbrengt aan de manier waarop die aangifte moet gebeuren.

Bouwaangifte

Wie een nieuwe woning bouwt/laat bouwen moest in principe binnen de drie maanden na de betekening van het kadastraal inkomen een btw-bouwaangifte indienen. Op basis daarvan berekende de Btw-Administratie of er wel voldoende btw betaald werd bij de bouw van de woning. Sinds 20 augustus 2018 is die aangifte vervangen door de verplichting om specifieke inlichtingen te verstrekken betreffende de woning. Op grond daarvan ging de Btw-Administratie zelf zien of er verder onderzoek nodig was naar de bouwwaarde. Op 6 april 2020 werd een circulaire uitgebracht waarin echter een nieuw formulier naar voren geschoven werd. Dat formulier is eigenlijk gewoonweg een vragenlijst waarin 15 vragen beantwoord moeten worden. Op basis daarvan zal de Btw-Administratie bepalen of er verder onderzoek nodig is naar de bouwwaarde van de woning.

Volg het on demand seminarie Algemene factuurvoorwaarden anno 2020 met Pieter VAN AERSCHOT

Geen spontane aangifte

In tegenstelling tot vroeger moet er geen spontane aangifte gebeuren. Het is de Btw-Administratie zelf die beslist welke bouwheer de vragenlijst zal ontvangen met daarbij de uitnodiging tot het verstrekken van bepaalde inlichtingen met betrekking tot de nieuwe woning. Is dat het geval, dan wordt er o.m. gepeild naar de aard van het gebouw en de uitgevoerde werken, het toegepaste btw-tarief, de grondoppervlakte, of het een open, halfopen of gesloten woning is, welk type dak gelegd is, of er bijgebouwen zijn, wat de totale kostprijs is, welke technieken in de woning gebruikt zijn, welke werken eventueel door familie en vrienden gratis uitgevoerd zijn en/of welke werken nog uitgevoerd moeten worden. Doel van dit alles is na te gaan of er wel voldoende btw werd afgedragen of m.a.w na te gaan of de bouwwaarde van de woning – waarop de btw gerekend wordt – niet te laag is.

Inlichtingenformulier

Het inlichtingenformulier van de Btw-Administratie moet in principe online ingediend worden via een speciale applicatie, maar die is nog niet beschikbaar... Gewoonweg via e-mail antwoorden naar het e-mailadres dat vermeld staat in de uitnodiging volstaat thans ook. Wie een uitnodiging tot het invullen van het inlichtingenformulier heeft ontvangen en het formulier niet tijdig indient, kan gesanctioneerd worden met een geldboete van 250 euro.