Nieuw vennootschapswetboek 2018 - Update inwerkingtreding

Uittreksel uit het online seminarie "2018: Het jaar van het vernieuwde vennootschapsrecht" van september, 2018

Naar verwachting zou het nieuw vennootschapsrecht op 1 januari 2019.

Deze timing blijkt te optimistisch

Tijdens het online seminarie over het nieuw vennootschapsrecht van 7 september 2018 gaven Mrs. Wim GOOSSENS en Philippe MULLIEZ (Eubelius) een laatste stand van zaken over de stand van zaken en timing van het nieuwe vennootschapswetboek.