Nieuw Vennootschapswetboek 2018

Geschreven door Lexalert
Foto: Iwan Gabovitch  

In de Kamer werd het wetsontwerp van 4 juni 2018 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen neergelegd. Het moderniseert het rechtspersonenrecht.

De krachtlijnen van het ontwerp zijn:

1) Een doorgedreven vereenvoudiging, waaronder:

1.1) Afschaffing van het onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen.

1.2) Nieuwe dichotomie tussen het vennootschaps- en het verenigingsrecht die in één enkel wetboek worden geïntegreerd.

1.3) Afschaffing van de publieke vennootschappen en beperking van de regels voorbehouden aan de genoteerde vennootschappen.

1.4) Beperking van het aantal vennootschapsvormen.

1.5) Beperking van het aantal strafbepalingen.

Volg het on demand seminarie 2018: Het jaar van het vernieuwde vennootschapsrecht met Philippe MULLIEZ

2) Kiezen voor meer aanvullend recht en flexibiliteit.

2.1) In de NV:

  • wordt de dwingende regel van de ad nutumherroepbaarheid van de bestuurder van aanvullend recht.
  • worden de bestuursmodaliteiten aangevuld met de mogelijkheid om een enige bestuurder te benoemen, die eventueel een bescherming tegen ontslag kan genieten. Ook krijgen NV’s de keuze tussen het huidige monistisch bestuurssysteem en een volwaardig en beter uitgewerkt duaal bestuurssysteem.
  • worden ten slotte ook een aantal andere wijzigingen ingevoerd die een antwoord bieden op vragen van de praktijk. Zo wordt het mogelijk om in een genoteerde NV statutair in een dubbel stemrecht te voorzien voor trouwe aandeelhouders, terwijl in de niet-genoteerde NV en in de BV het meervoudig stemrecht wordt toegelaten.

2.2) In de BV:

  • wordt de kapitaalsvereiste afgeschaft.
  • op intern vlak worden de rechten van de aandeelhouders niet langer bepaald door de fractie van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, maar conventioneel of statutair.
  • worden vele vandaag geldende regels van aanvullend recht, zo kan bijvoorbeeld de overdraagbaarheid van aandelen volledig vrij worden geregeld.

2.3) De CV:

  • krijgt haar oorspronkelijke eigenheid terug nl. een onderneming voeren op basis van het coöperatief gedachtengoed.
  • kan, zoals vandaag, worden erkend.

3) Aanpassing aan Europese evoluties, zoals het regelen van de grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel van vennootschappen.

Het wetsontwerp bestaat uit twee delen: