Nieuw statuut student-ondernemer: sociaal en fiscaal bekeken

Geschreven door Lexalert

De wet van 18 december 2016 voorziet in een specifiek statuut inzake sociale bijdragen voor de studenten die in België een zelfstandige activiteit uitoefenen.

Het ontwerp definieert de studenten die deze specifieke socialebijdragenregeling  kunnen genieten. Het gaat om de studenten van 18 tot 25 jaar die studenten zijn in hoofdzaak, die regelmatig de lessen volgen en die, parallel ermee, een zelfstandige activiteit uitoefenen.

De wet voorziet dat de studenten-zelfstandigen die een inkomen als zelfstandige verwerven dat een bepaald plafondbedrag overschrijdt, dit specifieke statuut echter niet kunnen genieten. De wet voorziet daarentegen dat ze het kunnen genieten en dat ze geen enkele sociale bijdrage zijn verschuldigd wanneer hun inkomen lager is dan een bepaalde inkomensdrempel (de helft van het plafondbedrag) en dat ze een verminderde sociale bijdrage zijn verschuldigd wanneer hun inkomen deze drempel overschrijdt. Die verminderde bijdrage wordt enkel berekend op het gedeelte van het inkomen dat deze drempel overschrijdt (zonder het plafondbedrag  te bereiken).

Ander interessant artikel: Nieuw statuut student-ondernemer: 2 KB's

Op fiscaal vlak worden de inkomsten van een student-zelfstandige en de inkomsten van een leerling in een alternerende opleiding vanaf aanslagjaar 2018 gelijkgeschakeld met de inkomsten van een jobstudent om het bedrag van de bestaansmiddelen te bepalen: de eerste schijf van 1 500 euro (te indexeren basisbedrag) van dergelijke inkomsten wordt buiten beschouwing gelaten.

Lees de volledige tekst van de wet van 8 november 2016 tot vaststelling van het sociaal en fiscaal statuut van de student-zelfstandige