Nieuw Burgerlijk Wetboek - Bewijsrecht

Geschreven door Lexalert
Foto: theilr  

Het wetsontwerp van 31 oktober 2018 moderniseert het bewijsrecht. 

Het ontwerp heeft tot doel:

  1. het geldende recht te codificeren en bevattelijker te maken;
  2. het wettelijk bewijsstelsel te bevestigen en er bepaalde versoepelingen op aan te brengen;
  3. het geldende recht te verduidelijken door een aantal definities uit te werken waarvan sommige thans nog geen uitdrukkelijke weerslag hebben gekregen in het geldende recht;
  4. de regels over het voorwerp van het bewijs en de vereiste bewijsstandaard te bevestigen.
Volg het on demand seminarie Up-to-date Vastgoedrecht 2018-2 met Jelena ADRIAENSSENS

Het voorgestelde Boek 8 bevat drie hoofdstukken:

  1. Algemene bepalingen, dat gewijd is aan defi- nities en de algemene regels van het bewijsrecht, inzonderheid de belangrijke vraag van de bewijslast;
  2. Toelaatbaarheid van de bewijsmiddelen, dat gewijd is aan de vraag van de toelaatbaarheid van de bewijsmiddelen, waarbij het ontwerp de regeling van het wettelijke bewijsstelsel bevestigt, met enkele aanpassingen;
  3. Bewijsmiddelen, dat gewijd is aan de bijzondere regels voor de verschillende bewijsmiddelen.

Lees de volledige tekst van het wetsontwerp van 31 oktober 2018 houdende invoeging van Boek 8 “Bewijs” in het nieuw Burgerlijk Wetboek