Nieuw Burgerlijk Wetboek 2018

Geschreven door Lexalert
Foto: Moyan Brenn  

De beleidsbrief justitie 2016 kondigt aan dat de modernisering van Justitie en het recht worden verder gezet.

In de eerste twee jaar werd sterk ingezet op de werklastvermindering van onze griffies en rechtbanken door, met behulp van vijf potpourriwetten, te focussen op een kerntakenstrategie en een versnelling van de digitaliseringsprojecten.

Vanaf het derde regeringsjaar zal prioriteit gegeven worden aan de modernisering van de verschillende wetboeken, in de eerste plaats van het strafwetboek en het wetboek van strafvordering.

De stand van zaken inzake de vernieuwing van alle wetboeken wordt toegelicht in een afzonderlijk document.

In het nieuwe verkeersstrafrecht zal in overleg met de minister van Mobiliteit werk gemaakt worden van een nog strengere aanpak van het vluchtmisdrijf en van fenomenen als rijden onder invloed, rijden zonder verzekering en rijden met een vervallen rijbewijs.

In het Nieuw Burgerlijk Wetboek starten we tegen 1 januari 2018, met de digitalisering van de burgerlijke stand en zorgen we voor wetgeving die aangepast is aan de maatschappelijke evoluties inzake naamgeving, afstamming en transgenders.

Ook het recht inzake verbintenissen en goederen wordt gemoderniseerd.

Naast de reeds lang verwachte juridisch-technische modernisering van het erfrecht hervormen we het erfrecht van de kinderen en dit van de langstlevende partner. Een vergroting van de beschikkingsvrijheid zal onder andere toelaten om binnen de nieuw samengestelde gezinnen een aangepaste erfrechtregeling uit te werken.